LEGIO VII GEMINA.
Les Antigues Legions Romanes

L'Associació ha reconstruït el vestuari i armament d'una unitat de legionaris del segle I dC, pertanyent a la Legio VII Gemina.

La unitat està formada per setze legionari, un centurio, un optio, un imaginifer, un aquilifer, un vexillarius, un signifer i un cornicen, equipats amb el vestuari i l'armament de batalla.

Aquesta unitat fa demostracions d'entrenament militar legionari amb ordres en llatí i explicacions sobre l'armament, l'entrenament, la composició i les tàctiques militars de les antigues legions romanes.

L'Associació ha triat aquesta legió perquè alguns dels seus membres servien a les ordres directes del governador (legatus augusti) de la província, que tenia la residència a Tàrraco, capital de la província de la Hispània Citerior o Tarraconense. A Tarragona es conserven també moltes restes epigràfiques de membres d'aquesta legió.

El Reenactment o la reconstrucció Histórica
Associació Projecte Phoenix
Grup de reconstrucció Històrica de la Tarraconense
LEGIO VII GEMINA.
Les Antigues Legions Romanes
LA LEGIO VII GEMINA
Origen i relació amb Tàrraco
IMPERIUM ET CONCILIUM
El govern d’una provincia imperial
L’AGRIMENSURA ROMANA
Mesurar la terra, controlar l’imperi
EL TRIOMF DE TIT
La Pompa Triumphalis a l’antiga Roma
CONFERÈNCIA I EXPOSICIÓ DIVULGATIVA
Reconstruir per a divulgar
ALGUNES DE LES DEMONSTRACIONS REALITZADES
LINKS
© 2004 Associació Projecte Phoenix. Legio VII Gemina