IMPERIUM ET CONCILIUM
El govern d’una provincia imperialImperium et Concilium és una demostració de reconstrucció històrica en la qual s'explica el funcionament del govern d'una província imperial romana d'època flàvia (finals del s. I dC).

La demostració consta de tres parts:

  • L'exèrcit i l'equip (oficium) del governador.
  • L'administració: els censos, els cadastres, els impostos, els funcionaris i l'arxiu i la caixa provincials.
  • La reunió anual del consell provincial o Concilium Provinciae Hispaniae Citerior que tenia lloc a Tàrraco, per escollir el flamen (sacerdot del culte imperial) anual.
Per a la realització d'aquesta demostració s'ha reconstruït vestuari civil (túniques i togues de ciutadà, cavaller i senador), mobiliari, fasces (emblema dels lictors), groma (instrument d'agrimensor) i altres objectes. També s'han creat uns textos explicatius, d'acord amb treballs historiogràfics recents, sobre el funcionament de l'administració romana.

Els noms de les caracteritzacions estan trets del corpus d'inscripcions llatines de Tàrraco (Die Römischen Inschriften von Tarraco- RIT).
El Reenactment o la reconstrucció Histórica
Associació Projecte Phoenix
Grup de reconstrucció Històrica de la Tarraconense
LEGIO VII GEMINA.
Les Antigues Legions Romanes
LA LEGIO VII GEMINA
Origen i relació amb Tàrraco
IMPERIUM ET CONCILIUM
El govern d’una provincia imperial
L’AGRIMENSURA ROMANA
Mesurar la terra, controlar l’imperi
EL TRIOMF DE TIT
La Pompa Triumphalis a l’antiga Roma
CONFERÈNCIA I EXPOSICIÓ DIVULGATIVA
Reconstruir per a divulgar
ALGUNES DE LES DEMONSTRACIONS REALITZADES
LINKS
© 2004 Associació Projecte Phoenix. Legio VII Gemina