[../index.html]
[../fluids/fluids.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[../les-lleis-de-newton/les-lleis-de-newton.htm]
[../forca-centripeta/forca-centripeta.htm]
[../centre-de-massa/centre-de-massa.htm]
[../forca-de-fregament/forca-de-fregament.htm]
[../treball/treball.htm]
[../maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../ones/ones.htm]
[../ones-electromagnetiques/ones-electromagnetiques.htm]
[../reflexio/reflexio.htm]
[../refraccio/refraccio.htm]
[../velocitat-d27ona/velocitat-d27ona.htm]
[../electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[../electricitat-estatica/electricitat-estatica.htm]
[../el-circuit-electric/el-circuit-electric.htm]
[../quisom/quisom.htm]
[../mapa-web/mapa-web.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
Sobre Físicanimada
Què és Físicanimada?
      Fisicanimada és un portal educatiu gratuït realitzat des de Tarragona, Espanya, per Judit Anton Francesch, sense ànim de lucre. On es publiquen materials amb propòsits de formació, informació i orientació
      Aquesta pàgina web vol ajudar a revolucionar el procés d’aprenentatge mitjançant l’accés gratuït al material disponible a la teranyina global (World Wide Web) i enriquir l’aprenentatge escolar.
      Fisicanimada ofereix els seus coneixements de física, dividits en 5 àmbits segons la temàtica, i més de 20 subcategories, per tal de facilitar la navegació del Portal i de trobar els continguts específics. Aquests mòduls temàtics agrupen i ordenen els continguts específics.
Contacta
Per qualsevol dubte pots contactar amb l'editora i creadora de la pàgina web, Judit Anton Francesch.
  
Fisicanimada
Nom
Direcció
Informació
  
Assumpte