[../palanca/palanca.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../index.html]
[../fluids/fluids.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[../les-lleis-de-newton/les-lleis-de-newton.htm]
[../forca-centripeta/forca-centripeta.htm]
[../centre-de-massa/centre-de-massa.htm]
[../forca-de-fregament/forca-de-fregament.htm]
[../treball/treball.htm]
[../maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../ones/ones.htm]
[../ones-electromagnetiques/ones-electromagnetiques.htm]
[../reflexio/reflexio.htm]
[../refraccio/refraccio.htm]
[../velocitat-d27ona/velocitat-d27ona.htm]
[../electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[../electricitat-estatica/electricitat-estatica.htm]
[../el-circuit-electric/el-circuit-electric.htm]
[../quisom/quisom.htm]
[../mapa-web/mapa-web.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
Totes les màquines actuals procedeixen de les màquines senzilles, i aquestes tenen una part d'estudi dins la Física. L'ésser humà ha dissenyat al llarg dels anys instruments, màquines mecàniques, que ens permeten, generalment, multiplicar forces, fet que fa possible construir edificis, ponts,...La força que apliquem a la màquina és la motriu, i la que exerceix la màquina per la seva part, és la resistent.
Màquines Mecàniques
Fisicanimada