[./fluids/fluids.htm]
[./forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[./maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[./forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[./forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[./fluids/fluids.html]
[./fluids/fluids.htm]
[./fluids/fluids.htm]
[./fluids/fluids.html]
[./maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[./maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[./ones/ones.htm]
[./ones/ones.htm]
[./ones/ones.htm]
[./electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[./electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[./electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[./index.html]
[./fluids/fluids.htm]
[./pressio/pressio.htm]
[./pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[./forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[./principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[./l27aire/l27aire.htm]
[./principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[./principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[./forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[./les-lleis-de-newton/les-lleis-de-newton.htm]
[./forca-centripeta/forca-centripeta.htm]
[./centre-de-massa/centre-de-massa.htm]
[./forca-de-fregament/forca-de-fregament.htm]
[./treball/treball.htm]
[./maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[./palanca/palanca.htm]
[./la-politja/la-politja.htm]
[./ones/ones.htm]
[./ones-electromagnetiques/ones-electromagnetiques.htm]
[./reflexio/reflexio.htm]
[./refraccio/refraccio.htm]
[./velocitat-d27ona/velocitat-d27ona.htm]
[./electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[./electricitat-estatica/electricitat-estatica.htm]
[./el-circuit-electric/el-circuit-electric.htm]
[./quisom/quisom.htm]
[./mapa-web/mapa-web.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
Fisicanimada

Benvinguts a la Fisicanimada, aquí podrem observar molts dels efectes quotidians on s’aplica la Física. Recorda que la Física és una ciència que ens afecta a tots i ha exercit una gran influència en la humanitat en tots els aspectes.

Benvingut
 La Física