best free website creator

Breu història de l'exlibrisme a Catalunya

Del naixement de l'impremta mòbil al modernisme

Del nacimiento de la imprenta móvil al modernismo
From the birth of the printing press to modernism

Del Modernisme al Noucentisme

Entre el Modernismo y el Novecentismo

A midway between Modernism and "Noucentisme"

Del postnoucentisme a la postguerra

Del postnovecentismo a la posguerra

From post "Noucentisme" to the postwar period

Exlibristes contemporanis

Exlibristas contemporáneos

Contemporary exlibrists