open source website creator

Ex-Libris
Portaveu de l'Associació Catalana d'Exlibristes

Aquesta publicació esdevé signe d’identitat de la nostra Associació.


En ella, s’ha anat consolidant un corpus de coneixements sobre el món de l’exlibrisme. Això ha estat possible gràcies a una tasca coral i generosa dels nostres socis, artistes, i estudiosos que hi han participat activament. A tots ells: la nostra admiració i agraïment. 


Tanmateix, convidem a tots a col·laborar-hi! Pervivint i persistint en una obra que ja és referent en l’exlibrisme a casa nostra i arreu.


Amb els nous aires de modernitat i tecnologia aprofitem per renovellar la nostra publicació. Ho fem a partir del número 62, on s'evidencien aquests canvis i les noves aportacions dels nostres socis.


Continuem endavant!

1-10        11-20        21-30        31-40        41-50        51-61

Publicacions 1-10

Nº1

- Salutació, pàgs: 1-2. 

- D’on venim, on som i on volem anar o un visió panoràmica de l’exlibrisme modern català, per Francesc Orenes, pàg. 3-16.

- Xilografia d’Enric Cristòfol Ricart i Nin, per Pàg. 17

- Peteris Upitis (1899-1989), per Frncesc Orenes, pàg. 18-19.

- Noticiari, pàg. 20-22


Mira la publicació núm.1


Nº 2

- Salutació, pàg 1-2.

- Abans d’entrar en el tema, per Francesc Orenes, pàg. 3-4.

- La santa Rússia, per Ramon Pinto, pàg. 5-8.

- Una aproximació a l’exlibrisme soviètic, per Nikolay Strizhak, pàg. 9-17

- Una aproximació històrica a la projectació d’ex.libris, per Pere Falcó,pàg. 18-20.

- Noticiari, per Teresa Costa i Francesc Orenes, pàg. 21-25.

- Llibres, per Francesc Orenes, pàg. 21-25.

- L’anyAmades, per Teresa Costa, pàg. 28.


Nº 3

- Salutació. Pàg. 1-2.

- Notes per a una història de l’ex-libris italià del Novecento, per Remo Palmiari,

pàg. 13-15. 

- Crònica personal del XXII Congrès Internacional d’Ex-libris, per Teresa Costa, pàg. 13-15. 

- III Concurs de Doctorat sobre Història, Teoria i Tècnica de l’Ex-libris, per Francesc Orenes, pàg. 16-20. 

- Algunos aspectos sintéticos sobre la inscripción de un ex-libris, per Jesús Sus Montañés. pàg. 21-23. 

- Pàgina del Soci pàg. 24

-Noticiari, per Teresa Cosat i Francesc Orenes, pàg, 25-28.


Nº4

- Presentació, pàg. 1-2.

- El col·leccionisme d’ex-libris a Catalunya, per Francesc Orenes, pàg. 3-8. 

- Apropament a la col·lecció de gravats de la Biblioteca de Montserrat, per Oriol M. Diví, pàg. 9-11. 

- La col·lecció d’ex-libris «Riquer-Triadó» del Museu de les Arts Gràfiques, per Roser Masip i Mercè Piñol, pàg. 12-15.

- Provar per creure! per Mario de Filippis, pàg. 17-18.

- Els ex-libris de Jaume Pla, per Maria Mercè Casanovas, pàg 19-20.

- Retrat d’un col·leccionista: Bartomeu Sigalés Ponsa, per Francesc Bernat Sigalés, pàg. 27.


- Josep Llop i Bonal (Figueres 1910 – El Masnou 1991). In memoriam, pàg. 28. 

- Noticiari, per Teresa Costa-Gramunt i Francesc Orenes, pàg. 29-31.

- Llibres, per Francesc Santjulià, pàg. 32-34.


Nº 5

- Salutació. Pàg. 1-2. Editorial.

- L’ex-libris contemporani a Bèlgica., Luc Van Der Brielenpàg. 9-12., .

- Notícia sobre el Manual del Col·leccionador d’Ex-libris, Francesc Orenes, pàg. 9-12

- Antoni Gelabert l’humà, Joan Roig i Montserrat, pàg. 13-14.

- Perfil biogràfic d’Antoni Gelabert, pàg. 15.

- Quantes branques? Oriol M. Diví i Coll,

pàg. 16-17.

- El Planeta Ex-libris, Ángel Bláquez,

pàg. 18-19.

- Noticiari, Teresa Costa i Francesc Orenes, pàg. 20-23.

- Llibres i Revistes, Francesc Santjulià, 23-24.


Nº 6

- Salutació, editorial, pàg. 1-2.

- Precursors de l’exlibrisme modern a Portugal, A.G. Severino Godinho, pàg. 3-11.

- Resultat del Concurs Internacional Barcelona 92, pàg. 12.

- Ex-libris serigrafiats, Francesc Orenes, pàg. 13-20.

- l’Exlibris de Víctor Català, Lluís Albert,

pàg. 21-22.

- Dos ex-libris d’Antoni Vila Arrufat, Eusebi Vila Delclós, pàg. 23-24.

- Noticiari, C. Naranjo, Francesc Orenes i Teresa Costa, pàg. 25-28.

- Llibres i Revistes, Josep Romà Barriga i Francesc Santjulià, pàg. 28-32.


Nº7 

- Un viatge pel món, editorial, pàg. 1-2.

- Els ex-libris polonesos dl segle XX, Janusz Durin, pàg. 3-9.

- Els ex-libris d’Eric Gill (1882-1940). el seu cercle i la seva influència, Guillem Ramos-Poquín, pàg. 10-12

- L’esport en l’ex-libris o l’anàlisi d’un concurs internacional, Francesc Orenes, pàg. 10-14.

- Constante Constantini, mestre del signe, Grabriella Gentili, pàg. 19-21

- Pere Abadal i Morató. Un renovador del gravat català del sicents, Imma Sociat Batet, pàg. 22-23.

-Crònica del XXIV Congrés Internacional d’Ex-libris de Sapporo (Japó), Hiroo Yamaguchi, pàg. 24-25.

- Noticiari, Teresa Costa i Francesc Orenes, pag. 25-27

- Llibres i Revistes, Francesc Santjulià,

pàg. 28-29.

Nº 8

- Prosseguim! Editorial, pàg. 1-2.

- Anotacions pel coneixement de l’ex-libris romanès modern, Eliseu Trenc i Ballester, pàg. 10-17.

- Los ex-libris eróticos, Eduardo J. Antunes Netto Carreira, pàg. 18-23.

- Els ex-libris de Francesc d’Assís Galí i Fabra: el pedagog i l’artista, Roser Masip Boladeras, pàg. 24-26

- Ex-libris de Teodoro Miciano per a Te«la Muntanyeta». Pàg. 27-29. Àngel Blázquez.

- Noticiari, Teresa Costa, Francesc Orenes i Mireia Serra, pàg. 30-31.

- Llibres i Revistes, Romà Barriga i Josep Francesc Santjulià, pàg. 32.


Nº 9

- Un viatge als Països Bàltics, Editorial,

pàg. 1-2.

- L’Associació d’Ex-libris d’Estònia i la seva prehistòria, Priït Vaher, pàg. 3-5.

- L’ex-libris contemporani a Letònia, Andrejs Eizans, pàg. 4-7.

- Els ex-libris a Lituània. Pàg. 8-13. Alfonsas Capauskas.

- A propòsit d’uns ex-libris mossàrabs,

pàg. 14-19.

- Enric-Cristòfol Ricart. Un home, un artista, una obra, Teresa Costa, pàg. 20-22.

- El gust per la xilografia, Oriol M. Diví i Coll, pàg. 23-25.

- Noticiari, Francesc Orenes i Jordi Sanz,

pàg. 25-26.

-Llibres i Revistes,Francesc Santjulià,

pàg. 26-27.


Nº 10

- Preparats per a Milà, editorial, pàg. 1-2.

- Els ex-libris a Euskalerria, Javier Madariaga Ateca, pàg. 3-7.

- La figura de Miquel Plan i els seus ex-libris, M. Mercé Casanova, pàg. 8-12.

- Una reflexió vers els ex-libris fets per nens, Francesc Orenes, pàg. 13-16.

- Ricart Marlet i Sares, autor de xilografies i ex-libris, Santiago Estrany, pàg. 17-19.

- Noticiari, Francesc Orenes, pàg. 19-21.

- Llibres, catàlegs i revistes, Francesc Santjulià, pàg. 21-22.Publicacions 11-20

Nº11

- Presentació, editorial, pàg. 1-2.

- Ex-libris britànics del segle passat, Brian North Lee, pag. 3-13.

- Crònica personal de quatre jornades de Congrés a Milà, Mario de Filippis, pàg. 14-17.

- Oriol M. Diví o la evocació d’un mestre, Francesc Orenes, pàg. 18-24.

- Guia per a la lectura dels ex-libris d’Oriol Diví, Gian Carlo Torre, pàg. 25.

- Un gravador d’ex-libris al cor de Poblet, Joan Roig i Montserrat, pàg. 26-28.

- Antecedentes, història i fabricación del papel, Lola Rodríguez Laso, pàg. 29-20.

- Noticiari, Francesc Orenes, L. Rodríguez i L. Rius, pàg. 31-33.

- Llibres, revistes i catàlegs. 34-35. Francesc Santjulià-


Nº12

- Prosseguim! Editorial, pàg. 1-2.

- Ex-libris a Ucraïna, Petro Nesteresko,

pàg. 3-9.

- Noucentisme i ex-libris (1), Francesc Orenes, pàg. 10-14.

- Ex-libris per la Pau, Begoña Simón Ortón, pàg. 15-18

- Robert Cartes i Carreras (1886-1971), Andreu Vilasís, pàg. 19-20.

- Més reflexions sobre el Xvè Congrès Internacional d’Ex-libris, Benoït Junod,

pàg. 21-22.

- Noticiari, M. Montlleó i Francesc Orenes, pàg. 22-26.

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 26-27.


Nº 13

- Per un futur millor! Editorial, pàg. 1-2.

- Noucentisme i ex-libris (2), Francesc Orenes, pàg. 3-10.

- Josep Maria Riquer i Palau i l’exlibrisme dels anys 40 i 50 Eliseu Trenc i Ballester, pàg. 11-16.

- Els ex-libris de Joan G. Junceda, Santi Barjoan, pàg. 17-20.

- Dos artistes terrassencs: Mateu Avellaneda i Antoni Boada, Rafael Comas, pàg. 21-23.

- Josep M. Subrirachs: bibliofilia i ex-libris, Eduard Fornés, pàg. 24-25.

- Breve reseña bibliográfica del conde de Colombí, Juan Portillo García, pàg. 26-28.

- Noticiari, Francesc Santjulià, pàg. 29-32.


Nº 14

- Cap el XXVI Congrés Internacional d’Ex-libris, editorial, pàg. 1-2.

- Ex-libris Txecs contemporanis, Slavomil Vencl, pàg. 3-6.

- L’Associació Pro-Exlibris (1919-1922) i la seva revista, Santi Barjau, pàg. 7-12.

- Ex-libris i sentit de propietat, Francesc Orenes, pàg. 13-18.

- Nyerra: Enric Clusellas i Albertí, Oriol M. Diví i Coll, pàg.19-21.


- Simbolisme d’un ex-libris de Marc Haven, Raimon Arola, pàg. 22-23.

- Enric C. Ricart. Memòries, M. Teresa Costa Gramunt, pàg. 24-25.

- Noticiari, M. Casanovas, P. Figareda, F. Orenes, A. Zaera i Ll. García Muro,

pàg. 26-29.

- Llibre, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 29-30.


Nº 15

- Mirant endavant! Editorial, pàg. 1-2.

- Els ex-libris hongaresos del S.XX, Hilda Horváth, pàg. 3-8.

- Ex-libris i professions: els ex-libris mèdics i farmacèutics, Francesc Orenes, pàg. 9-14

- Recordant el mestre Ollé Pinell en el centenari del seu naixement, Oriol M. Diví i Coll, pàg. 15-20.

- Els ex-libris d’Angelo Arrigoni, Franco Poma i Francesc Orenes, pàg. 21-23.

- Ex-libris de Lorenzo Alessandri entre el 1942 i 1962, Gian Carlo Torre, pàg. 24-29.

- Noticiari, C. Jurado, F. Orenes i J. Roig,

pàg. 30-33.

- Llibres, revistes i catàlegs. Pàg. 33-35.


Nº 16

- Primavera de l’ex-libris, Editorial, pàg. 1-2

- Artistes americans d’ex-libris del segle XX, James P. Keenan, pàg. 3-8

- Notícia sobre els ex-libris desconeguts de Pepita Pallé, Carmina Illa, pàg. 9-11

- Els ex-libris judaico-hebreus, Remo Palmirani, pàg. 12-14

- Notes per una revisió crítica de l’exlibrisme contemporani, Francesc Fontbona,

pàg. 15-18

- Anatoli Kalàiixnikov, mestre rus de l’ex-libris, Vladimir Loburev, pàg. 19-22

- Los ex-libris de Teodoro Miciano, Àngel Blázquez, pàg. 23-26

- Noticiari, Francesc Orenes, pàg. 27-29

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 27-31


Nº 17

- Seguim endavant! Pàg 1-2

- Emil Orlik i els seus ex-libris, Heinrich R. Scheffer, pàg. 3-6

- La contribució de Vilanova en la difusió de l’exlibrisme català a principis de segle, Francesc Orenes, pàg. 7-9

- El respecte als llibres i a la seva llibertat, Joan Triadí, pàg. 10-11 

- El món del pare Oriol M. Diví, xilògraf, Josep de C. Laplana, pàg. 12-14

- Faula i literatura en els ex-libris d’Attore Antonini, Remo Palmiari, pàg. 15-17

- La tècnica de la litografia, Michael Walker, pàg. 18-21

- Noticiari, Pasqual Joan i Francesc Orenes, pàg. 22-25

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 25-28

Nº 18

- Cap el desè aniversari, editorial, pàg. 1-2

- Artistes contemporanis d’ex-libris de Sant Petersburg, Remo Palmirani, pàg. 3-6

- Ex-libris de tema bel$lic de la I i la II Guerra Mundial, Francesc Orenes, pàg. 7-14

- François Maréchal i els seus ex-libris, Francesc Fontbona, pàg. 15-19

- Luisa Garcia Muro, artista d’ex-libris, M. Carme Illa i Munné, pàg. 20.22

- Fortuna i actualitat de Cervantes: Exposicions d’ex-libris celebrades a Itàlia amb motiu del 450è aniversari del seu naixement, Silvana Anna Boccardo,

pàg. 23-26

- Noticiari, R. Ferré, F. Fontona i M.V. Sánchez Moltó, pàg. 27-29

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 30-32


Nº 19

- 10 anys de vida! Editorial, pàg. 1-2

- Sobre ex-libris russos i altres qüestions, Francesc Orenes, pàg. 3-7

- Presències genoveses en l’ex-libris italià contemporani, Gian Carlo Torre, pàg. 8-13 

- Santiago Estrany i Castany, artista exlibrista, Francesc Orenes, pàg. 14-15

- Francesc Canyelles i Balagueró, artista del Noucentisme, Santiago Estrany, pàg. 16-17

- Eulogio Valera o el exlibrismo modernista en Madrid, M. Vicente Sánchez Moltó,

pàg. 18-26

- Noticiari, C. Illa, F. Orenes, O.M. Diví, i C. Dastis, pàg. 27-31

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 32


Nº 20

- Mirant a Orient, Editorial, pàg. 1-2

- Ex-libris japonesos, Cliff Parfit, pàg. 3-5

- Occident versus Orient o una visió dels ex-libris moderns japonesos, Francesc Orenes, pàg. 6-12

- Ex-libris xinesos moderns, Ni Jiang Ming, pàg. 13-15

- La col·leccionista Pepita Pallé i Vachier, Oriol M. Diví, pàg. 16-18

- La Col·lecció Pepita Pallé de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Maria Carme Illa, pàg. 20-23

- Noticiari, F. Orenes, R, Pedró, J. Portillo i J. Roig, pàg. 24-27

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià i Jaume Bover, pàg. 27-28

Publicacions 21-30

Nº 21

- Ex-libr-is per al segle XXI, editorial, pàg. 1-2

- Ex-libris calcogràfics del primer terç del segle XX, Francesc Orenes, pàg. 3-9.

- Joaquim Pla i Dalmau exlibrista, Pere Figareda i Cairol, pàg.10-12.

- Els ex-libris dibuixats per Apel·les Mestres, Antoni Boada, pàg. 13-15.

- Artistes catalans d’ex-libris, Maria Carme Illa, pàg. 16-20.

- Los ex-libris de la antigua Universidad Complutense, M. Vicente Sánchez Moltó, pàg. 21-23.

- Noticiari, Francesc Orenes, pàg. 24-25.

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 25-28.


Nº 22

- Prosseguim! Editorial, pàg. 1-2.

- «Ex-libris per al segle XXI» o l’anàlisi d’un concurs internacional, Francesc Orenes,

pàg. 3-5.

- Notes per a la valoració d’un concurs internacional, Pere Falcó i Golondrina,

pàg. 6-7.

- 2n. Concurs Internacional d’Ex-libris a Barcelona: visió d’un membre del jurat, Mercè Casanovas, pàg. 12.

- Vladimir Kortovick: artista rus d’ex-libris, Ludmila Mileieva, pàg. 13-14.

- Boris Romanov, artista ucraïnès d’ex-libris, Peter Nesterenko, pàg. 15-16.

- Recordant el col·leccionista Dr. Josep Rodríguez Chavez, Antoni Boada, pàg. 17-19.

- Artistes Catalans d’Ex-libris (II), Maria Carme Illa, pàg. 20-26.

- Noticiari, llibres i catàlegs, P. Figareda, M.C. Illa, F. Orenes i A. Papiol, pàg. 27-32.


Nº 23

- Cap el Tercer Mil·leni, editorial, pàg. 1-2.

- La gènesi psicològica del col·leccionisme d’ex-libris, Tadeusz Przykowki, pàg. 8-9.

- Lluís Jou, arquitecte del llibre, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 8-9l

- Els ex-libris de Vincenzo Piazza: viatge entorn de l’home, Gian-Carlo Torre,

pàg. 10-13.

- Perfil d’un col·leccionista: Antoni Company Fernández de Córdova, Francesc Orenes, pàg. 14-17.

- Cròniques del XXVIIè Congrés Internacional d’Ex-libristes: Boston 2000, Olli Ylônen i Josep Sangüesa, pàg. 18-20.

- Artistes catalans d’ex-libris, Maria Carme Illa, pàg. 21-27.

- Noticiari, llibres i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 28-32.


Nº 24

- Dotze aniversari de l’Associació Catalana d’Exlibristes, editorial, pàg. 1-2.

- Els taller vienesos i els seus artistes d’ex-libris, Heinrich R. Scheffer, pàg. 3-9.

- L’ex-libris de Lope de Vega, Francesc Orenes, pàg. 10-11.

- Comentaris d’un ex-libris d’Akira Tokomachi, Àngel Ferrer i Casals, pàg. 12-13.

- Enric-Cristòfol Ricart i Nin, mestre xilògraf, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 14-17.

- La represa creativa d’ex-libris del dibuixant i col·leccionista Antoni Boada, pàg. 18-19.

- Artistes catalans d’ex-libris (IV), Maria Carme Illa, pàg. 20-25.

- Noticiari, Natàlia Foget i Francesc Orenes, pàg. 26-28.


- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 28-32.

- Enric-Cristòfol Ricart i Nin, mestre xilògraf, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 14-17.

- La represa creativa d’ex-libris del dibuixant i col·leccionista Antoni Boada, pàg. 18-19.

- Artistes catalans d’ex-libris (IV), Maria Carme Illa, pàg. 20-25.

- Noticiari, Natàlia Foget i Francesc Orenes, pàg. 26-28.

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 28-32.


Nº 25

- Tant de bo, la pau! Editorial, pàg. 1-2.

- La Unió d’Exlibristes Ibèrics. El renaixement a Catalunya desprès de la Primera Guerra Mundial, Santiago Barjau, pàg. 3-7.

- Nu femení i erotisme en els ex-libris, Francesc Orenes, pàg. 8-15.

- Don Quixot en els ex-libris, Gian-Carlo Torre, pàg. 16-18.

- Ex-libris fet per ordinador: una nova era, Ricard Gratacós Batlle, pàg. 19-20.

- Els ex-libris d’un pintor: Josep Vila-Closes, Oriol M. Diví, pàg. 21-22.

- Les papallones en els ex-libris, Antoni Boada, pàg. 23-25.

- Artistes catalans d’ex-libris (V), Maria Carme Illa, pàg. 26-31.

- Noticiari, Francesc Orenes, pàg. 26-31.

- Llibres, revistes i catàlegs, Anna Papiol i Francesc Santjulià, pàg. 34-36.


Nº 26

- Prosseguim amb Verdaguer i Gaudí com a protagonistes, editorial, pàg. 1-2.

- L’ex-libris a Escandinàvia: Dinamarca i Suècia, Klaus Röder, pàg. 3-7.

- Verdaguer i la seva obra exlibrística, Joan Roig i Montserrat, pàg. 8-10.

- Ex-libris Gaudí, Teresa Costa-Gramunt,

pàg. 11.

- Evocació d’Italo Zetti: a proposit de quatre fustes inèdites, Francesc Orenes i Cristiano Beccaleto, pàg. 12-15.

- Sobre les llegendes dels ex-libris, Armand Quintana, pàg. 16-17.

- Charles Favet (1899-1984): artista d’ex-libris, Antoni Boada, pàg. 18-20.

- Artistes catalans d’ex-libris (VI), Maria Carme Illa, pàg. 21-27.

- Noticiari, Francesc Orenes i Antoni Boada, pàg. 28-30.

- Llibres, revistes i catàlegs, Cristiano Beccaletto i Francesc Santjulià, pàg. 30-32.


Nº 27

- Si us plau, la pau! Editorial, pàg. 1-2.

- Ex-libris argentinos contemporáneos, Mauricio Schvarzman, pàg. 3-8.

- Crònica del XXVIè Congrès Internacional d’Ex-libris a Dinamarca, Francesc Orenes, pàg. 9-10.

- De l’ex-libris a l’ex-webis: ex-libris a internet, Josep Manzano i Arné, pàg. 11-14.

- El diable com a tema exlibrístic, Antoni Boada, pàg. 15-16.

- Artistes catalans d’ex-libris (VII), Maria Carme Illa, pàg. 17-20.

- Noticiari, Francesc Orenes, pàg. 21-22.

- Llibres, revistes i catàlegs, C. Beccaletto i Francesc Santjulià, pàg. 22-26.

Nº 28

- Després de la tempesta, editorial, pàg. 1-2.

- Ex-libris eròtics txecs i eslovacs, Iva Tauferova, pàg. 3-8.

- Aproximació a la col·lecció d’ex-libris de Joaquim Cusí, Francesc Orenes, pàg. 9-12.

- Aproximació als ex-libris del pintor tortosí Frederic Mauri (Tortosa1940 - ), Manel Ollé Albiol, pàg. 13-15.

- Alexandra von Hellberg, artista d’ex-libris, Gian Carlo Torre, pàg. 16-18.

- L’artista japonés Sudo Fuyakan, Ichigoro Uchida i Francesc Orenes, pàg. 19-21.

- Artistes catalans d’ex-libres (VIII), Maria Carme Illa, pàg. 22-28.

- Noticiari, Agustín Ardanaz i Francesc Orenes, pàg. 29-31.

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, pàg. 32.


Nº 29

- Editorial, pàg. 1-2.

- L’exlibrisme contemporani a Holanda, Jon Van Waterschoot, pàg. 3-8.

- Un ex-libris de Salvador Dalí per a Federico García Lorca, Francesc Orenes, pàg. 9-12.

- Gerard Gaudaen (1927-2003) In memoriam, Luc Van den Briele, pàg. 13-16.

- L’arquitectura religiosa i civil de Transilvània i Hongria en els ex-libris de Lajos Imre, Gian-Carlo Torre, pàg. 17-19.

- Artistes catalans d’ex-libris (IX), Maria Carme Illa, pàg. 20-26.

- Noticiari, Joan Roig i Francesc Orenes,

pàg. 27-29.

- Llibres, revistes i catàlegs, Francesc Santjulià i Begoña Simon, pàg. 29-32.


Nº 30

- Balanç d’una etapa, Francesc Orenes,

pàg. 1-2.

- L’exlibrisme contemporani a Holanda (II), Jos van Waterschool, pàg. 3-8.

- Un ex-libris de Salvador Dalí per al poeta surrealista André Breton, Francesc Orenes, pàg. 9-12.

- Pere Quetglàs i Ferrer «Xam» (1915-2001): artista d’ex-libris, Alejandro Ysasi, pàg. 13-17.

- Natalija Chernetsova, Francesc Orenes, pàg. 18-20.

- Yvonne de Vries (1952-2004). In memoriam, Joan Roig i Montserrat, pàg. 21-22.

- Artistes catalans d’ex-libris (X), Maria Carme Illa, pàg. 23-35.

- Noticiari, F. Orrenes i C. Illa, pàg. 36-37.

- Llibres, Revistes i catàlegs, Francesc Santjulià, 37-40.


Nº ÍNDEXS

- Associació Catalana d’exlibristes. Balanç d’una primera etapa, Francesc Orenes,

pàg. 1-3.

- Índex d’autors, Francesc Orenes, pàg. 4-13.

- Índex de Matèries, Francesc Orenes,

pàg. 14-19.

- Índex d’il·lustracions, Francesc Orenes,

20-40.

Publicacions 31-40

Nº 31

- Benvinguts, Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca, pàg. 1.

- Una nova etapa, Marià Casas, pàg. 3.

- un ex-libris, Marià Casas, pàg. 5.

- Jaume Carbonell o la serenitat de la bellesa, Francesc Orenes, pàg. 6.

- El galliner de la Luisa García Muro, Marià Casas, pàg. 10.

- Dos ex-libris de Luigi Casalino per a Remo Palmirani, Remo Palmirani, pàg. 12.

- Recordant l’amic Remo Palmirani, Nicola Ottria, pàg. 13.

- Joaquim Renat i Garcia, J.M. Cadena,

pàg. 17.

- Notes sobre un congrés, Josep Sangüesa, pàg. 23.


Nº32

- Evocació exlibrística, Oriol M. Diví, pàg. 1.

- El gravat és un repte màgic, M.D. Muntané, pàg. 3.

- Joan de Casaldelmij, un exlibrista reusenc, Eliseu Trenc, pàg. 6.

- Hayk Grigoryan, poeta del signe, Francesc Orenes, pàg. 9.

- El mestre d’exlibristes Alexandre de Riquer, J.M. Cadena, 13.

- Constante Constantini, «Exlibris recordanza», Dra. Grabiella Gentilini, pàg. 18.

- I Forum de l’Exlibrisme Català, Josep Sangüesa, pàg. 23.


Nº 33

(monogràfic).

- Alexandre de Riquer 150 anys, editorial, pàg. 1.

- À monsieur le Comte K.E. Leningen Westerburg, A. de Riquer 1903, pàg. 3. 

- Avant-propos, M. Utrillo, pàg. 6.

- El mestre d’exlibristes Alexandre de Riquer i Inglada, editorial, pàg. 22.


Nº 34

- Sant Jordi en l’ex-libris, editorial, pàg. 1.

- Per Sant Jordi: llibres, roses i ex-libris, Francesc Orenes, pàg. 3.

- Sant Jordi en l’ex-libris, Joan-Lluís de Yebra, pàg. 14.


- La representació de Sant Jordi en els ex-libris: curiositats, Maria Carme Illa, pàg. 14.

- Imatges personals de Sant Jordi, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 18.

- Eo, és bo! Marià Casas, pàg. 20.


Nº 35

- Martín Oliete Fontela o la passió pel gravat, Francesc Orenes, pàg. 2.

- Els ex-libris de Frederic Mauri, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 5.

- Santiago de Rosal i Camprodón, col·leccioniste d’ex-libris de Barcelona, Maria Carme Illa, pàg. 7.

- L’ex-libris avui, Arnau Puig, pàg. 10.

- Testimoni d’un col·leccionista d’ex-libris, J. Dr. Gábor Katona, pàg. 11.

- Gianluigi Uboldi, la xilografia del sacro, - , pàg. 14.

- De Castelao y ex-libris, José María Fernández, pàg. 17.

- Catàleg Raonat del Ex-libris Catalans de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Francesc Fontbona, pàg. 20.

- Art sobre paper i ex-libris, editorial, pàg. 22.

- Recessions, ressenyes i notícies,..., editorial, pàg. 24.


Nº 36

(monogràfic)

- RAMÓN CASALS i VERNÍS, Marià Casas, pàg. 2 i ss.


Nº 37

- Justificació, Marià Casas, pàg. 1.

- El Congrés Internacional d’exlibris de Barcelona, Maria Carme Illa, pàg. 3.

- L’àlbum dels Gravadors de Praga, - ,

pàg. 14.

- Els ex-libris del Congrés europeu de Barcelona, Joan Roig i Montserrat, pàg. 16.

- Fa 50 anys. Ressó a la premsa del congrés de 1958 a Barcelona, Josep M. Cadena,

pàg. 18.

- El llibre d’or de l’Associació d’Exlibristes de Barcelona, Marià Casas, pàg. 20.

- Trajectòria d’Elies Plana Ayats, Moli, pàg. 22.

- Ressenyes i notícies, Josep Sangüesa,

pàg. 23.

Nº 38

- Ex-libris marítim, Mercè Toldrà, pàg. 2.

- Els ex-libris de la mar, Jordi A. Carbonell, pàg. 5.

- Consideracions entorn de l’ex-libris, Àlvar Calvet, pàg. 7.

- Històries de la mar: moto-velers, Josep Maria Sanet i Jové, pàg. 9.

- Poesies, VV.AA., pàg. 11.

- Puertos: seguridad en el progreso y progreso en la seguridad, J. Javier Díez,

pàg. 12.

- Miti et eroi di mare nella mitologia classica greco-romana narrati degli ex libris, Gian-Carlo Torre, pàg. 18.

- Del puerto a la catedral, Olga Xirinachs, pàg. 26.

- Notícies, Josep Sangüesa, pàg. 30.


Nº 39

- Pau al cor! Oriol M. Diví, pàg. 1.

- Oriol M. Diví i Coll, monjo de Montserrat i exlibrista, Maria Carme Illa, pàg. 2.

- XXXII Congrés Internacional d’Ex-libris Beijing 2008, Marià Casas, pàg. 9.

- L’ex-libris de Francesca Bonnemaison, Teresa Costa, -Gramunt, pàg. 17.

- Una matriu de boix compartida, Oriol M. Diví, pàg. 18.

- Fa quaranta anys, - , pàg. 19.

- François Maréchal ex-libris, Elena Santiago Páez, pàg. 20.

- Notícies, Josep Sangüesa, pàg. 20 i ss,


nº 40

(monogràfic)

- FRANK ALPRESA, editorial, PÀG. 1.

- El abuelo Paco, Dilvia Grossmann Alpresa, pàg. 3.

- Ex-libris de Frank Alpresa, - , pàg. 22.

- Frank Alpresa, dignitat! Marià Casas,

pàg. 25.

- (-), Dr. Joan Catasús, pàg. 34.

- Frank Alpresa del Rio, Ramon Ausiàs Miquel-Solà, pàg. 38.

- (-), Andrés Romeu, pàg. 43.

- Alpresa y el latir humano de sus ex-libris, J. M. Cadena, pàg. 46 i ss.


Publicacions 41-50

Nº 41

(monogràfic)

- ENRIC CLUSELLES i ALBERTÍ, Marià Casas Hierro, pàg.3.

- Enric Cluselles, un artista complet, M. Joana, Amàlia, Núria i Montserrat, pàg. 5.

- L’artista Enric Cluselles, també xilògraf, Oriol M. Diví, pàg. 23.

- Enric Cluselles, artista total de moltes facetes, Francesc X. Puig Rovira, pàg. 33 i ss.


Nº 42

- Anant fent amics, Marià Casas, pàg. 3.

- Els ex-libris hacia el sur (Fernando Polito), Eva Farji, pàg. 6.

- Els exlibris de Santiago Estrany i Castany, Jordi A. Carbonell, pàg. 12.

- Dal sogno al collage gràfico, Gian-Carlo Torre, pàg. 16.

- Nos hacen soñar, Juana Morquecho,

pàg. 22.

- Un ex-libris de Josep Maria Nuet i Martí per a Jeroni Reixach Cerdà, Francesc Orenes, pàg. 23.

- Un recorregut del negre al blanc, Marià Casas, pàg. 26.

- Oficio y sensibilidad en la manera negra, Yolanda Carbajales Fierro, pàg. 29.

- Una coda, Julio Montes, pàg. 31.

- La manera negra, José Salvador Antunez Caracena, pàg. 32.

- Angelita Sole, vídua Miquel: recordatori, Maria-Carme Illa, pàg. 46.

- 95è aniversari d’Enric Clusellas, Josep Sangüesa, pàg. 47 i ss.


Nº 43

- L’art de l’exhibició del gravat (32 països), Jordi Bonet i Armengol, pàg. 1.

- La V Biennal Contratalla Ex-libris, Marià Casas Hierro, pàg. 4.

- Artistes convidats, Marià Casas Hierro,

pàg. 22.

- Un par de docenas de ex-libris imposibles, Maravillas Sáez, pàg. 25

- CD amb la Revista Proexlibris, núm 1 de 1921 i núm. 2 de 1922.


Nº 44

(monogràfic)

- ANTONI GELABERT I CASAS

- Antoni Gelabert, ànima de l’exlibrisme català del S.XX, Pilar Vélez, pàg. 1.

- Antoni Gelabert Casas, Antoni Gelabert Targa, pàg. 2.

- Les petjades de l’avi, Elena Gelabert García, pàg. 5.

- Antoni Gelabert, un home, un artista, Joan Roig i Montserrat, pàg. 7.

- Ex-libris gravats per Antoni Gelabert, Joan Roig i Montserrat, pàg. 13.

- Antoni Gelaber i Tarragona, Joan Alió Ferrer, pàg. 22.

- Antoni Gelabert i Altafulla, Maria Porter i Moix, pàg. 30.

- Antoni Gelabert, home de nobles vocacions, Oriol M. Diví, pàg. 37.

- L’amic Antoni, Josep Gual Gallofré, pàg. 39.

- Lletra de Nadal al bon amic Antoni Gelabert, Climent Forner, pàg. 42.

- Un xilògraf excel·lent, Marià Casas Hierro, pàg. 45 i ss.


Nº 45

- BON, l’artista del llapis, editorial, pàg. 1.

- Romà Bonet i Sentís, M. Dolors Bonet i Giné, pàg. 10

- Dom Lluís Maria de Pont. Un artista català contemporani, Joan Roig i Montserrat, 

- Llibres i ex-libris, Marià Casas Hierro,

pàg. 58.

- El XXXIII Congrés d’Ex-libris, editorial,

pàg. 63 i ss.


Nº 46

(monogràfic)

TEODORO MICIANO

- Teodoro Miciano o la puresa, editorial, 1.

- Recordando al tío Teo, Isabel Camino Germà, pàg. 38 i ss.


Nº 47

- Intentant Millorar, Marià Casas Hierro,

pàg. 1.

- Vicenzo Piazza, Magiche quotidiane realtà, Maria Teresa Mascari, pàg. 3.

- Enric Adserà Riba, Rosa M. Ricomà, pàg. 7.

- El erotismo en los ex-libris de Hristo Kerin, Radoslav Radev, pàg. 9.

- EL libro en la sociedad romana. Los ex-libris, Javier Alonso, pàg. 13.

- VI Premi «Contratalla» d’ex-libris, editorial, pàg. 25.


Nº 48

- Els ex-libris de Ricard Giralt Miracle, Daniel Giralt Miracle, pàg. 1.

- Ricard Giralt Miracle i l’exlibrisme, Eliseu Trenc, pàg. 4.

- Catàleg dels ex-libris de Ricard Giralt Miracle, Eliseu Trenc, pàg. 13.

- Bellprat, vila del Llibre, Marià Casas Hierro, pàg. 19.

- Fòrum de l’Exlibrisme Català, Tarragona 2011, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 24.

- Quixotades, Marià Casas Hierro, pàg. 25 i ss.


Nº 49

- Amor, Marià Casas Hierro, pàg. 1.

- Deu petites suggerències per a millor fruir dels ex-libris de Frederic Mauri, Manel Ollé, pàg. 3.

- Frederic Mauri o l’artista del traç, Dr. Francesc Orenes, pàg. 5.

- Ex-libris de Frederic Mauri al meu nom, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 7.

- Frederic Mauri Pallarés, benvolgut company de belles arts, Cecília Vidal Maynou, pàg. 9.

- Frederic Mauri, l’obra exlibrística d’un artista, Maria-Carme Illa i Munné, pàg. 25.

- La meva curta experiència en la xilografia, - , pàg. 31.

- Ex-libris, Oriol M. Diví, pàg. 35.

- Francisco Quintanar, alquimista del ex-libris, Mercurio López Casillas, pàg. 37.

- Francisco Quintanar exlibrista, Selva Hernández, pàg. 39.

- Coleccionista y dibujante del ex-libris, Alfredo Suárez, pàg. 42.

- Llibre Mur, - , pàg. 46 i ss.


Nº 50

- En Miquel Plana ens ha deixat, Oriol M. Diví, pàg. 1.

- El meu pare, Elies Plana, pàg. 3.

- Miquel Plana (1943-2012). Bibliòfil, Jordi Estruga, pàg. 6.

- Miquel Plana i Corcó, Carme Illa, pàg. 10.

- Los ex-libris macabros de José Triadó Mayol, Daniel Salvatierra, 26.

- Un ex-libris de Cristofor Colom, - , pàg. 36.

- Fundació de l’Associació Catalana d’Exlibristes, una mica d’història, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 38.

- Ex-libris o obra gràfica original? Marià Casas Hierro, pàg. 40.

- EL XXXIV Congrés de la F.I.S.A.E., editorial, pàg. 45.

- Notícies, editorial, pàg. 46.

- Nous ex-libris Catalunya 2014, editorial, pàg. 48 i ss. 

Publicacions 51-61

Nº 51

- Autobiografia, Oriol M. Diví, pàg. 1.

- Homilia del P. Abat, Josep M. Soler i Canals a l’enterrament del P. Oriol Maria Diví i Coll, Josep M. Soler i Canals, pàg. 6.

- Oriol M. Diví, In memoriam, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 8.

- Paz en el corazón, Gian-Carlo Torre,

pàg. 10.

- Homenatge al Pare Oriol M. Diví, Jordi Estruga, pàg. 11.

- Ressenya sobre Dom Oriol M. Diví, Frederic Girós, pàg. 13.

- El Pare Oriol Maria Diví, un gran xilògraf, J.M. Cadena, 14.

- Oriol M. Diví, OSB, in memoriam, Joan Roig i Montserrat, 16.

- El Paare Oriol M. Diví i Tarragona, Joan Alió, pàg. 18.

- Elogi a l’amistat, Josep-Lluís Albajar i Rovira, pàg. 19.

- El Pare Oriol és mort, Maria Carme Illa i Munné, pàg. 22.

- Oriol M. Diví, artista dels ex-libris, Francesc X. Puig Rovira, pàg. 24.

- Oriol M. Diví, Francesc Fontbona, pàg. 30.

- Oriol M. Diví, Elies Plana, pàg. 33.

- A l’amic Oriol M. Diví, Francesc Orenes, pàg. 35.

- A la memòria de Dom Oriol M. Diví, monjo, bibliotecari, arxiver, dibuixant i gravador d’ex-libris, Sergi Mas (Aixoval), pàg. 36.

- Pau al cor, Marià Casas, pàg. 42 i ss.


Nº 52

- L’any 2014, Marià Casas Hierro, pàg. 1.

- Jaume Pla, Marià Casas Hierro, pàg. 3.

- Jaume Pla i l’exlibrisme, Josep-Lluís Albajar i Rovira, pàg. 5.

- Ridha Ben Arab, Josep-Lluís Albajar Rovira, pàg. 27.

- Vives Sabater, Ricard, Francesc X. Puig Rovira, pàg. 33.

- Tres ex-libris de «El Tigre de Catalunya, Marià Casas Hierro, pàg. 35.

- La Asociación de Exlibristas Ibéricos, Marià Casas Hierro, pàg. 39.

- Ex-libris Catalunya 2014, editorial, pàg. 43.

- Congrés Internacional d’Ex-libris,

pàg. 46 i ss.


Nº 53

- Benvinguda, Josep Poblet i Tous),1

- El XXXV Congrés Internacional d’Exlibristes de la F.I.S.A.E. «CATALUNYA 2014, Marià Casas Hierro, pàg. 3

- L’hora de l’ex-libris, Teresa Costa Gramunt, pàg. 5

- Direcció i col·laboracions del XXXV Congrés, editorial, pàg. 9.

- Exposicions XXXV Congrés, editorial, pàg.11.

- Publicacions XXXV Congrés, editorial,

pàg. 13.

- Programa XXXV Congrés, editorial, pàg. 14.

- Concurs XXXV Congrés, pàg. 15.

- ACTA ASSAMBLEA FISAE 19

- Breu crònica XXXV Congrés, Joan Bauçà i Barceló, pàg. 23.

- El XXXV Congrés, Núria Sancho Subirats, pàg. 33

- Altres qüestions al voltant del Congrés, Marià Casas Hierro, Marià Casas Hierro,

pàg. 57.

- Fins aviat, Marià Casas Hierro, pàg. 63.


Nº 54

- Nyerra, Francesc Fontbona, pàg. 1.

- Sensibilitat i bellesa, Marià Casas Hierro, pàg. 3.

- Natalija Cernecova, Cristiano Beccaletto, pàg. 4.

- Natalija Cernecova, Opus list, Natalija Cernecova, pàg. 9

- Ferran Blanco, Joan-Lluís de Yebra,

pàg. 16.

- Els ex-libris de Josep Maria Nuet i Martí, Josep-Lluís Albajar i Rovira, pàg. 24.

- Jaume Pla i la xilografia, editorial, pàg. 34.

- Un nou ex-libris de Jaume Pla, Josep-Lluís Albajar i Rovira, pàg. 39.

- Ex-libris Catalunya 2014, editorial, pàg. 40.


Nº 55

- El col·leccionisme, Marià Casas Hierro,

pàg. 1.

- In memoriam Alfredo Suárez Picó, Montserrat Schmid, pàg. 2.

- Pepita Pallé i Vachier, Maria-Carme Illa i Munné, pàg. 6.

- Gladys Muños, Marcelo Aguilar, pàg.13.

- L “Llista d’ex-libris sense numerar» del pare Oriol M. Diví, Josep-Lluís Albajar i Rovira, pàg. 17.

- Ex-libris al meu nom de pare Oriol M. Diví, Pere Maragall, pàg. 25.

- Ex-libris de Gaspar Jaén, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 26.

- Memorar Jaume Pla, M. Rosa Vives,

pàg. 28.

- Ismael Smith y sus ex-libris Neoyorquinos, Enrique García, pàg. 33.

- Els Smith, editorial, pàg. 36.

- Carta oberta de Frank Alpresa al Dr. Catasús, F. Alpresa, pàg. 45.

- Exposició ex-libristes de la Fundació Hervás Amezcua, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 46.


Nº 56

- Presentació, Joaquim Romans, pàg. 1.

- Ex-libris, Marià Casas Hierro, pàg. 3.

- Ex-libris premiats al XXXV Congrés Internacional de la F.I.S.A.E. «CATALUNYA 2014», - , pàg. 11.

- Exlibristes, - , pàg. 17.

- Cloenda, - , pàg.32 i ss.


Nº57

- És Nadal!, Joan Roig i Montserrat, pàg. 1.

- VII Biennal Internacional d’Ex-libris Contratalla 2015, Marià Casas Hierro, pàg. 3.

- Franz von Bayros, - , pàg. 15.

- Descobrint Antoni Ollé Pinell, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 20.

- La modernidad líquida ex-libris i técnicas, Esteve Escolar, pàg. 22.

- Ex-libris per il·lustrar «Llotja», Alicia Gallego, pàg. 27.

- Ex-libirs del modernisme i el noucentisme a la Casa Masó de Girona, Jordi Falgàs

pàg. 30


Nº 58

- Quixots de paper, Marià Casas Hierro,

pàg. 1.

- Quixotades, Marià Casas Hierro ,pàg. 6.

- Ex-libris de Bibliotecas Cervantinas. Una primera aproximación, M. Vicente Sánchez Moltó, pàg. 10.

- El Mediterráneo en la época de Cervantes: 


Lepanto, significado y consecuencias, Pedro Heras. Pàg. 21.
- Visions del Quixot, Marià Casas Hierro,
pàg. 41.
- Els Quixots de Francisco de Goya, pàg. 48.
- La vida y aventuras de Don Quijote, Gian-Carlo Torre, pàg. 51.
- Culdellànties al Quixot de Teodoro Micioano Becerra, Maripa Casas Hierro,
pàg. 71.
- Don Quijote, Enrique Villagrasa, pàg. 74
- Dulcinea inspiradora i ex-libris cervantins, Teresa Costa-Gramunt, pàg. 75.
- Comentario, Juan Maragall, pàg. 79.
- Mis historias y las de Sancgo governador de la ínsula, Jossé María Fernández, pàg. 83.
- Dalí y el Quijote, Marià Casas Hierro,
pàg. 93
- El Quixot a Catalunya, Marià Casas Hierro, pàg. 95.

Nº 59
- Quixots de paper, editorial, pàg. 1.
- El arte y los langostinos, Rafael Català,
pàg. 3.
- El fotogravat (P1-P2) com a tècnica de reproducció, Marià Casas Hierro, pàg. 6.
- 30 Ex-libris de Bartomeu Trias para el «Congresos Europeo de Exlibristas celebrado en Barcelona el julio de 1958, César Martill, pàg. 10.
- La meva amistat amb Joaquim Mir, Oriol Maria Diví, pàg. 17.
- Jo també em sento «amic» de Joaquim Mir, Marià Casas Hierro, pàg. 19.
- Silvana Martignioni, ex-libris en harmonia amb la poesia de la naturalesa, Mauro Mainardi i Silvana Martignoni, pàg. 23.
- Maria Noble Schukina, biografia, Maria Noble, pàg. 31.
- Veredicto i Catálogo del Concurso Internacional de Ex-libris del Quijote, Enrique Villagrasa, pàg. 38.

Nº 60
- Semblança de Teresa Costa-Gramunt, Joan-Lluís de Yebra, pàg. 1.
- El Quijote ilustrado con 140 ex-libris de Marià Casas, en Nueva York, José Mª Fernández, pàg. 14.
- Breu història dels ex-libris trobats als llibres (segles XVII-XVIII) de l’antic Museu de la Vall de Lord, Esteve Escolar, pàg. 16.
- Arbotantes ,Rafael Català, pàg. 22.
- Els ex-libris de la Biblioteca de l’Institut Ecumènic de l’Institut d’Alts Estudis Teològics de Jerusalem, Josep-Lluís Albajar i Rovira i Pere Maragall Mira, pàg. 25.
- Alguns ex-libris inèdits de Josep Obiols, Roser Pintó Fàbregas, pàg. 29.
- Sueño y mentira de Franco, Marià Casas Hierro, pàg. 32.
- Sorpreses admirables a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Maria Carme Illa i Munné, pàg. 34.
- Imatges de més ex-libris d’Ismael Smith de la col·lecció de García Herrainz, pàg. 38.
- Monogrames, pàg. 40.
- Notícies, pàg. 45.

Nº 61
(monogràfic).
- Ex-libris al voltant del 1900. Entre el Modernisme i el noucentisme. Marià Casas Hierro.