open source web page creator

Avantatges de fer-se soci

Entre molts d’altres, destaquem els següents:

· Formar part i participar activament dins un grup de persones estudioses, col·leccionistes i entusiastes de l’ex-libris.

· Estar puntualment assabentat dels esdeveniments exlibrístics tals com; congressos, fòrums, concursos, taules d’intercanvi, conferències, parlades, etc.

· Col·laborar activament en la vida social de l’Associació (ACE).

· Contribuir a la creació de coneixement amb les seves aportacions especialitzades sobre el món de l’ex-libris a través d’articles, dubtes, consultes, creació d’ex-libris, etc. Aquesta contribució constructivista es pot divulgar a través de la nostra pàgina web institucional, de la nostra publicació «EX-LIBRIS. Portaveu...», i altres mitjans de divulgació.

· Obtenir la publicació exclusiva de l’Associació Catalana d’Ex-libristes: «EX-LIBRIS. Portaveu de l’Associació Catalana d’Exlibriste»:

- Durant l’any, es publiquen entre 2 i 3 números. El contingut llur es dedica a la divulgació, recerca i publicació d’articles i treballs sobre el fet exlibrístic.

- Característiques de la publicació:

· Coberta cartoné editorial amb solapa.

· Paper couché.

· Profusament il·lustrada amb ex-libris i material gràfic relacionat.

· Els articles són escrits pels propis associats i, també, amb la preuada col:laboració d’especialistes de reconegut prestigi en la matèria.


· És una publicació exclusiva per a tots els socis de l’ACE.

· Es una publicació de referència en el sector exlibrístic. Es publica des del 1989 (nº1) i, actualment, depassa la seixantena d’exemplars. La qual cosa, ofereix un corpus de coneixement de valor històric.

· Mides: 23,50x16,40cm.

· Més de 40 pàgines per a cada exemplar, sovint arriba a les 60 i en algunes ocasions depassa aquest nombre.


Mostrem, a continuació, un exemplar de la publicació «EX-LIBRIS. Portaveu de l’Associació Catalana d’Exlibristes».


Descàrrega aquí el formulari d'adhesió.

Contacte

Contacta amb nosaltres