best free website creator

Ex-Libris
Història, Teoria, Col·leccionisme i Tècnica

REVISTA EX-LIBRIS
(publicat al setmanari El 3 de vuit el passat 12 de gener de 2018, per Teresa Costa-Gramunt)

Acaba de sortir a la llum el número 62 d’EX-LIBRIS. Publicació d’història, teoria, col·leccionisme i tècnica de l’ex-libris. Portaveu de l’Associació Catalana d’Exlibristes (ACE), aquesta revista artística i cultural fa vint-i-nou anys que es publica sense defallença, primer sota la direcció de Francesc Orenes i Navarro i actualment de Marià Casas i Hierro. En aquest número, de bella factura, s’hi estrena una nova imatge corporativa que coincideix amb la posada en escena de la nova pàgina web de l’ACE: http://ex-libris.cat. Sou invitats a entrar-hi i no amaguem el desig que us passi el que ens ha esdevingut a la majoria de nosaltres: que us enamorareu d’aquestes petites obres d’art que són els ex-libris.


Entre d’altres articles interessants, com ara Ramon Llull en els ex-libris, que signa Joan Roig i Montserrat, aquest número està dedicat a les trajectòries humanes i intel·lectuals de dos exlibristes de pedra picada, com són Marià Casas Hierro, l’actual president de l’ACE, i mossèn Joan Roig i Montserrat, que també és un reconegut gogista. L’article dedicat a Marià Casas Hierro, que signa Joan Bauçà i Barceló, s’acompanya de la reproducció de nombrosos ex-libris. I és 

que la producció d’aquest artista i activista tant en el món artístic com en el món exlibrístic és considerable. Són 670 ex-libris els que queden consignats a la seva llista. M. Carme Illa i Munné, bibliotecària que ha tingut cura dels ex-libris de la col·leccionista Pepita Pallé llegats a l’Acadèmia de Bones Lletres, signa l’article dedicat a Joan Roig i Montserrat, exlibrista, gogista i poeta. Tant Casas com Roig són col·leccionistes d’ex-libris i estudiosos de la temàtica exlibrista com queda palès en les seves bibliografies.

Aquest número 62 d’Ex-libris, que s’obre amb un recordatori dels exlibristes que ens han deixat en els últims anys: Josep Sangüesa, Oriol M. Diví, Enric Cluselles, Julio Fernández Saez, Santiago Estrany, Albert Manent, Miquel Plana, Alfredo Suárez, Jordi Muntaña i Lluís Miquel, es completa amb l’explicació de la tècnica de gravat que duu la nova sigla X9, o Carte à gratter, així com el veredicte i reproducció d’una selecció dels ex-libris participants a la VIII Biennal de Gravat Contratalla dedicada al món del vi, i que amb entusiasme impulsa Marià Casas i Hierro.


Teresa Costa-Gramunt

Títol: EX-LIBRIS
Autors: Diversos
Editorial: Associació Catalana d’Exlibristes

Lloc i any edició: Tarragona, 2017

Pàgines: 48

Publicacions 62-70

Nº62

· El Destí. Marià Casas Hierro, pàg. 1.

· Marià Casass Hierro, Gravador d’ex-libris i impulsor de l’exlibrisme a Catalunya. Joan Bauça i Barceló, pàg. 2.

· Noves sigles en les que la imatge a crear és resultat del que està en alt a l’original o matriu, pàg. 20.

· Ramón Llull en els ex-libris. Joan Roig i Montserrat, pàg. 21.

· Mn. Joan Roig i Montserrat exlibrista. Maria Carme Illa i Munné, pàg. 26.

· Resolució i Catàleg de la VIII Biennal “CONTRATALLA” dedicada al vi, pàg 35.