Ir a la versión castellana
Si prefieres Netscape Navigator
  Página preparada para Internet Explorer(800 x 600)

Què és un "postulat"?
Què és una Congregació Provincial?

  1. Recordem la forta estructura jeràrquica de la Companyia de Jesús:
  2. Una Congregació Provincial no té ni poder ni legislatiu ni poder executiu


Què és, doncs, un "postulat"?
És expressar un desig "con acuse de recibo"
Això és:
Tenint la seguretat que serà, almenys, llegit pel seu destinatari
(Congregació General o Pare General)

 
Recordem que el P. Arrupe no es va sentir "obligat" a llegir (i donar resposta) a la primera carta que li van enviar els jesuïtes catalans
Una precisió: 
On diu "Congregació General" hauria de dir "Comissió encarregada de seleccionar els postulats". Aquesta Comissió estą elegida per la mateixa Congregació General


Miquel Sunyol
sscu@tinet.fut.es
octubre 2003