Versión castellana
Autors que m'han ajudat
a l'hora de parlar de Jesús
A l’estiu de 1995 feia  els vint-i-cinc anys de capellà.  I  així escrivia en una de les meves cartes: 
  A finals del mes de juny vaig fer les celebracions pertinents als meus 25 anys de prevere… I la tercera, a casa meva, amb el grupet (i criatures) que ens acostumem a reunir. Aquí vaig invitar també la mamà, que va venir acompanyada pel Joan. Com lectura per a l'Eucarístia, vaig prendre uns textos de BonhoefferDéu no és un tapa-forats  Viure sense déu, amb qui durant aquestes vacances m'he tornat a trobar. Me'l vaig trobar a un llibre ben seriós d'un alemany: Dios como misterio del mundo d’Eberhard Jüngel.

  El vaig començar a llegir i a resumir, i el primer capítol porta aquest títol: El habla de la muerte de Dios en cuanto expresión de la aporía que afecta a la reflexión moderna sobre Dios. I escull dos autors, HegelGeorg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) i BonhoeffferDietrich Bonhoeffer (4 de febrer 1906, Breslau - 9 abril 1945, Flossenbürg) per fer-ne l'estudi.

  Bonhoeffer m'ha obligat a retrocedir uns 25 anys, als anys dels meus estudis de teologia. El Honest to GodSincer envers Déu  d'aquell bisbe anglèsJohn A.T. Robinson, bisbe anglicà de Woolwich, seguit després per les cartes des de la presó d'en BonhoefferResistència i Submissió (Widerstand und Ergebung) i per Van BurenPaul M. van Buren, El significado secular del Evangelio (1963) i per Sant Joan de la CreuJuan de Yepes Alvarez (1542-14 desembre 1591), marcaven una miqueta els meus estudis de teologia, compassats durant uns anys per la lectura lenta del Karl BarthDie Kirchliche Dogmatik (1932 i ss.).

  Els sermons de la Parròquia d’Egara (Terrassa)Podeu llegir: Josep Ricart: Una parroquia obrera bajo el franquismo. Ed. Pedagògica del Vallès (1979), molt abans de què el "Jesucristo el Liberador" de Leonardo BoffPrimera edició en espanyol: Buenos Aires, març del 74 sortís als aparadors de la Claret, no van suposar cap ruptura teològica: Jesús ens alliberava etsi Deus non dareturencara que Déu no existís, ens alliberava quan nosaltres sabíem "viure sense Déu".

  Em penso que aquí pot raure la diferència de tarannà teològic amb alguns companys meus: que ells han "chupado" la teologia de l'alliberament directament dels llibres llatino-americans, o a través dels seus cants, o a través d'expressions de la pietat popular..., a on sembla que Déu ja estigui arrufant el nas per intervenir d'un moment a l'altre...
   
   

Com vaig parlant de Jesús?


Fa uns anys que ja deia, a una carta d'abril del 89: 

  Aquesta època, a les meves "catequesis", intento fer veure com Jesús és un més, que no resultava un personatge tan estrany dintre del seu ambient: és un de tants jueus que es pensen que tenen la solució pels problemes del seu país (sembla que Jesús ja tenia prou amb les fronteres del seu propi país). M'ajuden el Gerd Theissen (Sociología del movimiento de JesúsEd. Sal Terrae. Podeu veure també: Estudios de sociología del cristianismo primitivo (Ed. Sígueme), 1985)) i Gerhard Lohfink (La Iglesia que Jesús queríaEd. Desclée de Brouwer. Colección Cristianismo y sociedad (1986)). És molt possible que el “Pare nostre” no sigui una pregària tan universalista com nosaltres ens pensem. Què demanava Jesús? Aquests dies faig propaganda de La sombra del Galileo del mateix Theissen. Miraré de regalar-te'l.
I a la mateixa carta hi afegia: 
  De les meves lectures a OruroUns quants mesos de l'any1986 em va agradar una idea del Juan Luis SegundoEl hombre de hoy ante Jesús de Nazaret. Ed. Cristiandad, 1982. Venia a dir, amb molt bon criteri, que tots tenim a les nostres vides uns models, "unos testigos", que són els qui donen el sentit a la nostra vida. Aquests "testigos" formen una cadena, una tradició. La qüestió seria preguntar-nos cadascú de nosaltres quins són els nostres particulars testimonis. Aquesta pregunta podria substituir molt bé, almenys alguns cops, la ja massa clàssica meditació del Principio y Fundamento dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi.

  Certament que Jesús seria una anella d'aquesta cadena. La més important, tal volta (però potser no sempre per a tots). Però no és la primera: què hagués estat de Jesús sense un Isaïes o sense un Ezequiel? Precisament, perquè Jesús era una anella d’una determinada tradició va ser escoltat, i entès i seguit per una determinada gent; i, per la mateixa raó, ja de sortida, es va trobar amb els contraris.

  Ni l’última i definitiva, la immediata a nosaltres: què hagués estat Jesús per mi sense un Dostoiewski o sense un Bonhoeffer o sense un Charles de Foulcauld? O sense una Thérèse de Lisieux?

En aquell temps (finals dels 80) la paraula “definitiva” em va fer una mica de por i em vaig veure obligat a avisar: 
  Em sembla que m'he passat una mica amb la paraula "definitiva": potser és una mica massa forta.
Però en el 91 aquestes pors ja havien desaparegut. En aquells temps les reunions del nostre grupet de jesuïtes (els de la  Missió Obrera de Catalunya) començaven amb una estona de pregària, introduïda per un de nosaltres. Quan em va tocar, vaig aprofitar aquest tema dels “testimonis”, i vaig acabar així: 
  Davant de Jesús també ens hem de preguntar: què he vist en ell? Quins són els valors seus que agafo? Quines són les seves actituds que no comparteixo. També ell, com tot testimoni humà, és un punt de referència limitat: limitat per tot un conglomerat de valors, de criteris, de costums, de visions, de tendències… que vénen de molt lluny, que vénen del seu “temps”. I limitat, també, per opcions personals que ell va fer que no necessàriament han de ser assumides per tothom.

A vegades, després de certes afirmacions,
algú et pregunta:
I, aleshores, per què segueixes
anomenant-te "cristià"?
La meva resposta

M’agrada posar distancia entre Jesús i nosaltres, negar una falsa proximitat (a l’estil de “Jesús et crida”, “Jesús t’interpel·la”) de la què en altres temps vaig ser amic. Pel maig del 94 en un sermó de primera comunió deia: 
  Recordar no es copiar; hacer memoria de alguien no es imitarlo, no es repetir. Recordar no es querer revivir una situación ya pasada. Sería tan fácil, si nos fuera posible, seguir repitiendo las palabras de Jesús, ir copiando sus gestos y sus acciones, hablar de Dios como Jesús lo hizo, seguir manteniendo sus esperanzas y sus planteamientos políticos… Sería tan fácil, si ello fuera posible, vivir los mismos radicalismos de Jesús: ni pan, ni bolsa, ni dinero.
  Aquesta és la MariaMaría, hoy ya no eres una niña. Ya no tienes que copiar, que imitar, que repetir. Hoy entras en el mundo de los adultos, de los mayores, un mundo en el cual -como hemos escuchado en la primera lectura- siempre “nos es preciso volver a empezar”.

  Ya no eres una niña, María. Ya, para cruzar la calle, no tienes que ir de la mano de tu madre. Y, además, aunque quisieras, no podrías “ir de la mano de Jesús”, no puedes coger su mano. Jesús vivió hace veinte siglos y ninguno de nosotros puede volver a repetir aquellas palabras del principio de la carta llamada Primera de San Juan: “Lo oímos, lo vieron nuestros ojos, lo contemplamos, lo palparon nuestras manos”. Jesús nos queda muy lejos. Recordar a Jesús, hacer memoria de él es aceptar esta primera verdad: que Jesús nos queda muy lejos


 
Si un dia vols fer un bon sermó de Primera comunió
És un sermó "shareware"
I perquè tot lligui, aquí tens la Primera Lectura

 
Gràcies per la teva visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.fut.es 
Si vols participar en el Llibre de visites

 
Jesús és la divinitat encarnada?
Escollir
el capítol
que vulguis
Jesús, és l'única solució?

 
 
Aniràs a la pàgina principal d'aquest estiu
Aquí ho trobaràs tot, fins i tot les cites bíbliques

 
 
Per dir la teva
Per saber la dels altres
Per veure els comentaris més antics


 
 
 
 
 
 


       Cada mes, un capítol de "Amb el pretext d'una enquesta"
 

octubre L'han llegit i han dit... Els comentaris que em van fer els primers lectors del fulletó. Són els que em van animar a fer aquesta web
novembre Resar...Pregar...  Déu és un ser personal? L'esperiència de la pregària ens porta a reflexionar si Déu és un ser personal. Auto-reflexió personal o comunicació directe amb Déu
desembre Jesús de Natzaret, és la divinitat encarnada? Les afirmacions dels cristians sobre la divinitat de Jesús, quin sentit poden tenir avui dia en un món intercultural i en contacte amb altres religions
gener Autors que m'han ajudat a l'hora de parlar de Jesús Alguns autors es converteixen en testimonis que obren camí vers un coneixement no màgic de Jesús de Natzaret
febrer Jesús, l'única solució? La contemplació de l'encarnació ens posa qüestions sobre si jesús és l'únic mediador, únic salvador i sobre el paper de les altres religions salvífiques
març Déu intervé a la nostra història? Déu es manifesta com impotent senyor de la història
abril L'hora de les exclusions? Comentaris a un discurs del P: General dels jesuïtes: senyala els camins propis del carisma ignasià preguntant-se sobre diverses formes d'apostolat
maig El "requadre provocatiu" Uns quants exemples del que capellas i teòlegs saben i no volen comunicar als seus fidels. Vers una comprensió no teística de Déu
Ser "cristià"

A vegades, després de certes afirmacions, algú et pregunta: "I, aleshores, per què continues anomenant-te "cristià"?

I jo responc més o menys així:

Serem "cristians" mentre ens mantinguem dintre d'aquesta tradició, d'aquest corrent; hi serem "cristians" encara que no puguem repetir ni les paraules ni les accions de Jesús; hi serem encara que rebutgem les paraules i els fets d'algunes anelles d'aquesta cadena

Seguiràs llegint el text...