L'ACROSPORT A L'ESCOLA

 

INTRODUCCIÓ

Actualment al Diseny Curricular Base, realitzat pel Ministeri d’Educació i ciencies, es pot contemplarles Activitats gimnàstiques com un contingutmes dins de les programacions d’Educació Física.
Els innumerables generes que composen aquest tipus d’activitats, ofereixen la possibilitat de realitzar un plantejament adaptat i innovador dins de l’ambit educatiu.

La tradició didàctica escolar, generalment ha fet de l’ensenyança de la Gimnàstica amb aparells, una activitat arcaica, no adaptada a les necessitats dels alumnes per tres caracteristiques principals inherents a aquest deport de competició:

  • Individualisme
  • Rigidesa tecnica
  • Ausencia de creativitat.

Responent a aquesta crítica i enriquint el camp de les Activitats Gimnàstiques, es proposa la “Formació de Figures o Piràmides Hmanes”, com un contingut ric, adaptat a l’ambit educatiu i salvaguardant la riquesa dels objectius generals i especifics que estableix la Reforma, destacant fonamentalment:

  • Desenvolupament de les actituds de cooperació i participacio
  • Augment de sensibilitat artistica
  • Desenvoluament de la creativitat.

Es tracta d’una actvitat on l’acrobacia, l’autoconeixement, ritme i relació grupal es fusiona de forma creativa.

Els alumnes, amb aquest tipus d’activitats, mitjançant aquest actuar, organitzar, cooperar, observar i crear aconsegueixen un gran cúmul d’experiències en relació a diverses sensacions i emocions corporals que altres continguts dificilment podrien abarcar.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...