L'ACROSPORT A L'ESCOLA

 

ASPECTES TÈCNICS: Les preses de mans

Dins dels aspectes tècnics necessaris per la construcció de piràmides o estructures humanes, “les preses” ocupen un lloc importantissim. Aquestes son utilitzades en l’elaboracióde totes les piràmides des del principi fins al final, adoptant múltiples formes facilitant la seva construcció i donant seguretat.

Per això es fa imprescindible realitzar un aparta ton s’incloguin les més comunes i apropiades, en funció del tipus de piràmides o estructures a realitzar.

Les preses de mans:

Presa ma a ma:
Les mans s’ajunten en posició de salutació. Aquest anclatge pot ser: simple, creuat doble ocreuat doble mixt (figures: 1A, 1B i 1C), y s’utilitzen principalment per empènyer a un company en procés d’unió o formació d’una “Piràmide o Estructura” i en menor grau, per sostenir-lo en una posició de formació.

Presa de pinça
S’utilitza principalment per sostenir les figures o posicions adoptades y, en menor grau, per llençar o empenyer un company (figures: 2A i 2B).

Presa ma-canell
La seva utilització és exactament igual que la presa anterior de pinça (figures: 3A i 3B).

Presa braç-braç:
Aquesta presa es utilitzada principalment per subjectar una posició invertida. E que fa de base (el portor) subjecta al que es situa a sobre de la unió del deltoides (espatlles) i bíceps (braços), mentre l’executor superior (àgil) subjecta el braç (tríceps) del portor (figura.4)

Entrellaç de canells i mans (plataforma)
Aquesta presa es utilitzada per escalar i subjectar diferents piràmides i per impulsar en acrobàcies als àgils. Es realitza per dures persones, una enfront de l’altra; mentrestant un subjecta el seu propi canell esquerre amb la mà dreta, s’adelanta per agafar el canell dret de l’altre.

Presa mà-peu
Aquesta presa es utilitzada fonamentalment pel portor, per sostenir l’àgil que es troba a sobre en posició d’equilibri estàtic. Aquest anclatge s’ha de realitzar a la part posterior del peu.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...