L'ACROSPORT A L'ESCOLA

 

ROLS QUE PODEN DESENVOLUPAR ELS ALUMNES

 • ACTOR-ACROBATA: Busca realitzar un moviment eficaz i estetic, ampli, ritmic i sincronitzat. (Principi tècnic)

  Rols dels acròbates
  La modalitat de l’Acrosport, consta de varis gimnastes, anomenats segons la seva funció:
 • El portador, com a funcions principals, és qui porta, aguanta o ajuda al(s) voltejador(s).
 • El voltejador, com a funcions principals, és qui es puja, qui es fica en equilibri damunt el(s) portador(s), mai tocarà el sòl.
 • El jòquer és un acròbata versàtil:
  • qui assegura la seguretat de la figura,
  • qui ajuda, sosté i manipula el portador i/o el voltejador,
  • qui proporciona un element amb una figura estètica,
  • qui proporciona un element amb figura acrobàtica.

 •  COREOGRAF: Produeix un encadenament armónic amb musica. (Principi creatiu)

 • INTERPRET: Busca ser expressiu i virtuos en relacio al moviment creat i perfeccionat. (Principi de representació)

 • ESPECTADOR: Aprecia i evalua l’activitat. (Principi d’evaluació)


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...