CRONOLOGIA HISTÒRICA DE LA SETMANA SANTA TARRAGONINA

Per tal d'endinsar-nos en el coneixement de la història de la nostra Setmana Santa i els factors que han anat incidint en ella en el decurs dels cinc darrers segles, hem elaborat aquesta cronologia que intenta aplegar les dades i aspectes més importants i remarcables d'aquesta celebració litúrgica tarragonina. Per assolir aquesta finalitat hem pres com a base la extensíssima bibliografia inclosa en els programes de Setmana Santa, notícies de premsa i la bibliografia més específica.

Els precedents
El segle XIV
El segle XV
El segle XVI
El segle XVII
El segle XVIII
El segle XIX
El segle XX