URV - Logo
SGE - Logo T-CLAA - Logo
  AFPP  
  Allotjament  
  Assistents  
  CLE  
  Comitè científic  
  Comitè organitzador  
  Convocatòria  
  Dinar de comiat  
  Inscripció  
  Publicació actes  
  Ponents  
  Programa  
  Restaurants  
  Transport  
  Ubicació  
  Correu  
 
 
  Crèdits de Lliure Elecció:  
     
  Els organitzadors del congrés han sol·licitat de les administracions deganals de la universitat que la participació en el congrés es pugui convalidar per 1,5 crèdits de lliure elecció.  
     
  Per obtenir el certificat de participació, hom haurà d'assistir a totes les conferències i a almenys una de les ponències que tinguin lloc en paral·lel. Al final del congrés, hom haurà de lliurar a la Secretaria del Departament de Filologia Anglogermànica una memòria-resum de les conferències i ponències a les quals hom hagi assistit.  
     
  Un cop arribi a l'organització del congrés la resolució dels degans i caps de centre als quals l'organització del congrés s'ha adreçat, hom posarà aquí mateix el formulari d'inscripció que, un cop emplenat i signat, s'haurà de lliurar al Secretari del Departament de Filologia Anglogermànica, el Sr. Jordi Artigas.  
     
  Els terminis d'inscripció s'anunciaran aquí mateix un cop que hom els hagi comunicats a l'organització del congrés.