octubre L'han llegit i han dit... Els comentaris que em van fer els primers lectors del fulletó. Són els que em van animar a fer aquesta web
novembre Resar...Pregar...  
Déu és un ser personal?
L'esperiència de la pregària ens porta a reflexionar si Déu és un ser personal. Auto-reflexió personal o comunicació directe amb Déu
desembre Jesús de Natzaret, és la divinitat encarnada? Les afirmacions dels cristians sobre la divinitat de Jesús, quin sentit poden tenir avui dia en un món intercultural i en contacte amb altres religions
gener Autors que m'han ajudat a l'hora de parlar de Jesús Alguns autors es converteixen en testimonis que obren camí vers un coneixement no màgic de Jesús de Natzaret
febrer Jesús, l'única solució? La contemplació de l'encarnació ens posa qüestions sobre si jesús és l'únic mediador, únic salvador i sobre el paper de les altres religions salvífiques
març Déu intervé a la nostra història? Déu es manifesta com impotent senyor de la història
abril L'hora de les exclusions? Comentaris a un discurs del P: General dels jesuïtes: senyala els camins propis del carisma ignasià preguntant-se sobre diverses formes d'apostolat
maig El "requadre provocatiu" Uns quants exemples del que capellas i teòlegs saben i no volen comunicar als seus fidels. Vers una comprensió no teística de Déu