Obrim la Universitat Oberta

Català - Castellano - English


Obrim la Universitat Oberta

Missatge de correu en català

------

English translation of this message:
http://www.fut.es/~xdrudis/cuoc_en.html

Traducción al castellano de este mensaje:
http://www.fut.es/~xdrudis/cuoc_es.html

------
 Hola a tothom.

He sabut que a la Universitat Oberta de Catalunya s'exigeix
als estudiants que tinguin PCs compatibles IBM (de 486 en
endavant), MS Windows 95, MS Office Pro i Netscape Navigator.

M'ha sobtat que s'exigeixin marques concretes de programaris
i s'excloguin per exemple els Macs, l'OS/2, el Linux, o fins
i tot el MS windows 3.1 (i en teoria el Windows NT també),
per comptes de definir formats de documents per poder-se
intercanviar, o estàndards, o alguna especificació més oberta.

Trobo que una universitat com aquesta que té el campus a
internet i que pretén aprofitar les noves tecnologies de la
informació i la comunicació per acostar l'ensenyament superior
al màxim de gent és una idea prou engrescadora perquè tots ens
interessem per millorar-la, i opino que buscar la manera
d'evitar aquestes exigències i adoptar sistemes més oberts
faria que la institució s'apropés més als objectius que hauria
de tenir.

Considero que el nostre primer centre docent (a Catalunya) que
opera telemàticament té molt de potencial per establir
comportaments i influenciar la societat que formaran els seus
llicenciats quan continuïn la seva vida a les xarxes
telemàtiques, i que seria bo acostumar-los a conviure amb una
pluralitat de sistemes  informàtics, usos i usuaris més que no
pas a cooperar dintre d'un món tancat en unes marques
determinades.

Per això he escrit el que en penso a

http://www.fut.es/~xdrudis/uoc_ct.html

i li he fet saber a la UOC (http://www.uoc.es). Si compartiu l'interès
per aquesta iniciativa i ho creieu prou important us convido a
comunicar-los les vostres opinions i encetar un debat sobre quines
alternatives podem oferir perquè estudiants i professors col·laborin
eficaçment a la xarxa de la UOC sense haver de cenyir-se a uns
productes pre-establerts per la gestió de la universitat.

Tot i que trobaria més valuosa una opinió original, redactada
lliurement, m'han demanat que prepari un model de missatge de
queixa a la UOC que pot servir de base per copiar i modificar el
que es consideri oportú. Està a

http://www.fut.es/~xdrudis/proposta_ct.html
 

Una adreça a la que es poden enviar les opinions sobre aquest
tema  és

mailto:rector@campus.uoc.es       (rector de la UOC)

I per preguntes en general sobre la UOC (com ara per confirmar
que els requeriments que he atribuït a la UOC són autèntics) hi ha
una altra adreça

mailto:internet@uoc.es            (informació sobre la UOC )

Hi ha una llista de discussió sobre el tema a egroups.com
que es diu obrimuoc

Accés per la web: http://www.egroups.com/list/obrimuoc
Per apuntar-se a la llista podeu enviar un missatge buit a
mailto:obriumuoc-subscribe@egroups.com
Per instruccions més detallades, veure
http://www.fut.es/~xdrudis/llista_ct.html

Espero saber què en penseu, a reveure.
-----

Agraeixo la difusió assenyada d'aquest missatge entre persones
o col·lectius que puguin oferir opinió o consell al respecte i als
que pugui interessar.

--

Xavier Drudis Ferran
xdrudis@tinet.fut.es