Epigrafia Romans (6 de 15).

Criptopòrtic Pretori.

20082011
Text

L(ucio) MINICIO
L(uci) FIL(io) GAL(eria)
APRONIANO
AEDIL(i) Q(uaestori) II VIR(o)
ET Q(uin) Q(uennali) /
COL(oniae) I(uliae) /
U(rbis) T(riumphalis)
T(arraconensi)
FLAM(ini) DIVI
TRAIANI PARTHICI
HEREDES
EX TESTAMENT(o)

Traducció

A Luci Minicio
Aproniano
fill de Luci (de la tribu) Galeria
edil quinquennal II vir
questore Consular dues vegades
triomfant i porta espasa del Divo
Trajà a la República togata
d'Hispània Citerior
els seus hereus en testament
(li erijen aquesta memòria)
20082011
Text

ULPIUS
MARCIANUS
ADIUTOR
PRINCIPIS
POSUIT

Traducció

Altar posat per
Ulpi Marcià
l'ajudant cap l'oficina
gobernador provincial20082011
Text

D(is) M(anibus)
VICTORI
ARK(ario) XX LIB(ertatis)  
P(rovinciae) /
H(ispaniae) C(iterioris)
QUINTILIA
PROCULA
CONIUGI

Traducció

En mans de Deu
A Victorino
arcari vinte de las llibertats
a la Província
d'Hispània Citerior
la seva consort Quintili Prócula


201120082011
Text

P(ublio) LICINIO
L(uci) F(ilio) GAL(eria)
LAEVI(no)
AED(ili) Q(uaestori) FLAMINI RO
MAE ET AUG(ustorum) II VIR(o)
PRAEF(ecto) C(o)HOR(tis) NOVAE TI
RONUM ORAE MARITUMAE
IULIA Q(uinti) F(ilia)
INGENUA MATER

Traducció

A Publi Licini Levin
fill de Luci (de la tribu) Galeria
edil quinquennal Flame
de Roma i dels Augusto II vir
i Prefecte de la cohort nova
dels Tironenses a la costa marítima
la seva mare Julia
ingènua filla de QuintText

FORTISSIMO ET CLEMEN
TISSIMO
IMP(ERATORI) CAES(ari) M(arco) AUR(elio) CARO
INVICTO AUG(usto) P(ontifici) M(aximo) /
t(ribunicia) P(otestate) CO(n)S(uli) II
P(atri) P(atriae) PROCONSULI
M(arcus) AUR(elius) VALENTINIANUS /
V(ir) C(larissimus) P(raeses) P(rovinciae)
HISP(aniae) CIT(erioris) LEG(atus) /
AUGG(ustorum) PR(o) PR(aetore) D(evotus)
N(umini) M(aiestati)Q(ue)
EIUS

Traducció

-
Text

DEVICTORI OMNIUM GEN
TIUM BARBARUM ET SU
PER OMNES RETRO PRINCI
PES PROVIDENTISSIMO
IMP(eratori) CAES(ari) VAL(erio) LICI
NIANO LICINIO P(io) F(elici)
INVIC(to) AUG(usto) P(ontifici) /
M(aximo) T(ribunicia) POT(estate)
P(atri) P(atriae) CO(n)S(uli) II PROC(onsuli)
VAL(erius) IULIANUS V(ir) P(erfectissimus)
P(raeses) P(rovinciae) H(ispaniae) /
TARRAC(onensis) NUMI
NI MAIESTATIQ(ue9 EIUS
SEMPER DICATISSIMUS

Traducció

-Text

PIISSIMO FORTISSIMO
FELICISSIMO D(omino) N(ostro)
CONSTANTINO MAXI
MO VICTORI SEMPER
AUGUSTO
BADIUS MACRINUS
V(ir) P(erfectissimus) P(raeses) /
P(rovincia) H(ispaniae) TARR(aconensis)
NUMINI MAIESTA
TIQUE EIUS SEMPER
DEVOTISSIMUS

Traducció

-
20082011
Text

TI(to) FL(avio) TITIANO
LEG(ato) AV(ggustorum)
PR(o) PR(aetore) /
C(larissimo) V(iro)
PROCONSVLI
PROV(inciae) AF(ricae)
PRAESIDI
PRO(inciae) HISP(aniae)
CITERIORIS
M(arcus) A(urelius)
MODESTINUS

Traducció

Tit Flavi Titià
senador (clarissimo viro)
i governador provincial
procònsul de la
província d'Àfrica
dedicat per Marc Aureli Modestí
Província d'Hispània Citerior
Text

-

Traducció

-

20082011
Text

L(ucio) NUMISIO
L(uci) FIL(io) PAL(atina)
MONTANO
AED(ili) Q(uaestori) II VIR(o)
ITEM Q(uin)Q(uennali) II VIR(o)
EQUO PUBL(ico) DONATO
AB IMP(eratore) /
HADRIANO AUG(usto)
IUDICI DECUR(iae) I
NUMISIA
VICTORINA SOROR
TESTAMENTO IN FORO
PONI IUSSIT

Traducció

A Lucio Numisio Montano
fill de Lucio (de la tribu) Palatina
edil, questore, II vir i
també II vir quinquennal
premiat amb cavall públic
per l'emperador
Adrià August
i jutge de la decurió 1ª
La seva germana Numisia Victorina
al seu testament va manar
posar al Fòrum

20082011
Text

M(arco) VOCONIO
M(arci) F(ilio) GAL(eria)
VACCULAE
AEDILI FLAMINI
DIVI AUG(usti) QUAEST(ori)
PAGANUS LIB(ertus)

Traducció

Marc Voconi
fill (de la tribu) Galeria
edil, questor i flamen
del diví August
la hi dedica un
llibert seu anomenat Pagà

20082011
Text

POMP(eiae?) MAXIMINAE
EX (conventu) /
BRACARAUG(ustano)
FLAM(inicae) UXORI
ULPI REBURRI
FLAM(inis)
P(rovincia) H(ispania) C(iterior)

Traducció

A Pomponi Maxima
Materna (natural) de Bracara
flaminica
consort de Ulpio Reburrino
flame
a la Província d'Hispània Citerior


20082011
Text

VAL(eriae) G(ai) V(aleri) FIDI FIL(iae)
FIDAE SEGOBR
IG(ensi) EX I (conventu) /
CARTHAG(iniensi)
FLAMINICAE UXO
RI L(uci) CAECILI POR
CIANI FLAM(inis)
P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) /
P(rovincia) H(ispania) C(iterior)

Traducció

A Valgula Fidia filla de FIDA
(natural) Segobrica
(del convent) Cartagena
flaminica
Província d'Hispània Citerior
Província d'Hispània Citerior