Epigrafía Edad Moderna (2 de 2).


Sepulcro de Juan Font (1616).

Text

ILLIS ET R. DOMINUS
IOANNES FONT
CANONICUS ECCLESIE
TARRACONENSIS
OBIIT DIE XXI
MENSIS
FEBRUARII ANNO DOMINI
M.DC.XVI

Traducció

-Sepulcro particular (1618).

Texto

SEPULCHRUM RAPHAELIS
YEQUERI D. FLOREN
TINAE EIUS VXO
RIS ET SUORUM
1618

Traducción

-

Sepulcro Homedes y Rosell (1620).

Texto

VIRGINIB. S.
MICHAEL DE HOMEDES ORD. MILI
TARIS S. IOANNIS MAG. EIUSDEM
ORD. MAGISTRI IOANNIS DE HOMA
DES CONSOBRINUS SIBI SUISQUE
AC EOR. POSTERIS HOC SEP. PON.
IUSSIT QUOD POSTEA OB AUOS HO
NOFRIUM DE ROSSELL ET MARINAM
DE HOMEDES AC PAREN TES HONOFR.
ROSELL PROCURATOREM REGIUM
ET ORIENTEM DE GASSOL IN IPSO
SEPULTOS D. GALSERANDUS DE
ROSELL ET GASSOL DECAN. ET CA
NON. HUIUS ECCL. STRUCTURA
MELIORE REFICIEN. CURAVIT
ANNO M.DC.XX

Traducción

-
Sepulcro de Juan de Montcada y de Gralla (1613-1622).

Texto

MAUSOLEUM POST HUMAE AC
PEREMNIS GLORIAE ILMº AC RMº
D.D. IOANNI A MONCADA PRIMUM
ARCHIDIACONO AC CANONICO
SALMANTICENSI ITEM INFIRMARIO
AC SACRISTAE TARRACONENSI
POSTAE PRIORI STAE. ANNAE AC
ANTISTITI BARCHINONESI INDE
ARCHIEPISCOPO TARRACONENSI
QUI OBIIT DIE III NOVEMBRIS
MDCXXII ERECTUM
Traducción

-Sepulcro de Baltasar Pocorull (1622).

Texto

BALTHAZAR POCORUIL
CIVIS TAR. EXCON(SUL) 12 M.
OPTIMA UN. HOC MO
NUMENTUM SIBI CHA
RIS. UXOR. ET POSTE
RIS CONSTRUI TUISET
MDCXXII

Traducción

-Sepulcro de Llorens Miquel (1622).

Texto

LAURENTIUS MIQUEL
I. V. D. CIVIS TARRACONEN
ADVOCATUS ILLUSTRIS CAPITULI
HUIUS SEDIS SIBI ET SUIS
EX TESTAMENTO ORDINATO OBI
IT III NONAS IAN. ANN. A DOMINI NAT.
1622

Traducción

-


Sepulcro de Juan de Hoces (1624-1626).

Texto

D.D. IOANNES AB HOCES CORDUBEN
EX THESAURARIO CARTAGINEN HUIS
ALMAE SEDIS ARCHIEPISCOPUS OBIIT
UNDECIMO CALEN IUNII ANNO MDCXXVI
CUI LARGITORI MUNIFICO PRAESBYTERI
COEMNSALES ET BENEFICIATI TARROCO
NENSES HOC MONUMENTUM QUOD IPSE
MORTE PRAEUENTUS PRAESTARE NON
POTUIT LUGENTES ADHUC MUNERUMQUE
MEMORES GRATITUDINIS ERGO
CONSTRUENDUM CURARUNT
ANNO MDCXXXIV
Traducción

-
Sepulcro de Pedro Rossich (1630).

Texto

ASSI ESTA SEPULTAT
M PERE ROSSICH MER
Y CUTADA FUNDA
DOR DE SAXENTA MIS
SAS Y ALTRES COSES Cª
DA ANY EN ESTA CAPELLA
ADMINISTRADORA LA COFRADIA
DESL PREBERS MORI
AL PRIMER DE
OCTOBRE DEL
ANY 1630

Traducción

-Sepulcro de Cristóbal Robuster (1631).

Texto

CHRISTOPHORUS ROBUSTER TARRAGO ET DE SAMANT OPPIDI
DE RIUDOMS ALMAE ECCLESIAE TARRACON PRIOR ET
CANONICUS ANNO SUI CANONICATUS XXXXII AETATIS VERO
LXXXII HOC SIBI ADHUC VIVENS SEPULCHRUM CONDIDIT
OBIITQUE DIE XXX MENSIS IANNUARII ANNO MDCXXXI

Traducción

-

Sepulcro de Joan Rovira (1633).

Texto

D. O. M.
SEPULCHRUM JOAN
NIS ROVIRA. S. T. D. HU
IUS ALMAE ECCLESIAE
CANONICI POENITEN
TIARII VIXIT ANNOS
84 ET SUI CANONI
CATUS 36 OBIITQUE
IDIBUS DECEMBRIS
AN. MDCXXXIII

Traducción

-


Sepulcro de Joan Castillo (1638).

Texto

D. O. M.
SEPULCHRUM C.
JOANNI CASTILLO TAR
RACON. PRESBITERI
D. THEOLOGO DE LITERS.
BENEMERITO PRORIREUSEN.
HUIUS ALMAE METROPOLIS
ECCLESIAE INDE CANONICO
CREATO MAXIMIS IURE PER
FUNCTO HONORIBUS QUI
OBIIT SEXTO IDUS APRILIS
ANNO MDCXXXVIII AETA
TIS SUAE 72 CANONI
CATUS VERO XXII

Traducción

-


Sepulcro Gerónimo Ribera (1641).

Texto

D. O. M.
HIC IACET HIERONYM
VS RIBERA PRESBITER
S. T. D. PRIOR B. MARIAE DE
CANIPO ELNEN. ET HUIUS AL
MAE ECCLESIAE CANONICUS
PERILLUSTRIS QUI OBIIT
TERTIO KALENDAS A
PRILIS ANNO D. M.DC.XXXXI
TraducciónSepulcro de Francisco Plaza Milanes (1641).

Texto

AQUI YACE FRANCISCO PLA
ÇA MILANES CHAPITAN DE C
AVALLOS CORACES FUE EL O
NBRE MAS ALTO DE NUESTRO
STROS TIEMPOS QUE SUGRA
DESA PASAVA DE 12 PALMOS
ILN SUS SETCHOMOSTROMU
BIE NOSER MEOS LA DE SUA
MURO DE EDAD DE 44 AOS A
3 DE EBRERO ANO
1641
Traducción

AQUI YACE FRANCISCO
PLAZA MILANES CAPITAN DE
CORACEROS FUE EL
HOMBRE MAS ALTO DE
NUESTRO TIEMPO SU
ALTURA PASABA DE 12 PALMOS
. . .
MURIO A LA EDAD DE 44 AÑOS
EL 3 DE FEBRERO DEL AÑO
1641


Sepulcro de Antoni Sangenis (1644).

Texto

ANTONIUS SANGENIS
I. V. CIVIS TARRACON.
ADHUC VIVENS SEPUL
CRUM SIBI UXORIQ. SUAE
LUCRETIAE SANGENIS
ET DE FERRER AC PROLI
PARAVIT
ANNO DOMINI 1644

Traducción

-Calle S. Pedro y Estuvas, 6.

Texto

1651


Sepulcro de Jacinto Buada (1666).

Texto

HIC REQUIESCCUNT
OSSA R. HYACINTI
BUADA PBRI ET CO
MENSALIS HUIUS AL
MAE ECCLESIAE TARRAC.
OLIM RECTORIS DE
BONASTRE QUI OBIIT
DIE VII AVG.
M.DC.LXVI

Traducción

-


Sepulcro de los Vidal y Foxá.

Texto

NOBILIS FAMILIAE DE VIDAL
TARRACONENSIS
SEPULCRUM

Traducción

-Sepulcro de los Cadenas (1667).

Texto

D. O. M.
SEPULTURA DE FRANCESCH
CADENAS ... DE SA
MULLER Y DELS SEUS
1667

Traducción

-

Sepulcro de Josep de Soler (1667).

Texto

(D. O. M.)
D. D. JOSEPH
US DE SOLE
R (PRESBITER ET)
IN U. I. (DOCTOR) CANONICUS ...
OEIM V(ICARIUS GENERA)LIS
DE ARCHIEP ... OF. (DEC)ANUS
BARCHIN. D(ENUM) (S)ACRISTA
ECCLESIAE TAR(RACON)EN.
(H)OC SEPULCRUM SI(BI)
ADHUC VIVENS FACI(EN)
DUM CURAVIT
1667

Traducción

-

Sepulcro de Juan Alegre (1670).

Texto

HIC IACET P.IOAN
NES ALEGRE PBR. PHIL.
ET S. THEOL. DOCTOR
SEDIS BNEF. IN TARR.
UNIBERSITATE HUMANORAS LI
TERAS PH. ET. S.T. MAG
NO OMNIUM PLAUSU FUIT
PFESSUS. POSTEA R. D.
VALLMOLL INDE PAR
AC TANDEM DOCTMH.
VIRTUTE PREDICATIO
ET EXEMPLO HUIUS
ALMAE ECCLESIAE PER 30
FERE ANOS MAGISTRAL
CHATEDRA ILUSTRAVIT
DENIQ. PRIOR DE REUS
OBIIT DIE 21 NO. AN
1670 AETATIS VERO SUAE. 70
Traducción

-


Sepulcro de Jorge Caniberio.

Texto

-

Traducción

-


Sepulcro de ... (1682).

Texto

MURIO MES JULIO AÑO 1682
...
A RECOGER QUE LA MUERTE
NO TARDE
A RECOGER QUE TOCAN A
MORIR
A RECOGER QUE TOCAN A ENTERRAR

Traducción

-


Sepulcro de Juan Enmanuel de Espinosa (1664-1679).

Texto

D. O. M.
HIC IACET MORTE
DIVES PER QUEM NULLUS IN
VITA IACUIT PAUPER
ILLS. ET RSS. DOMINUS D.F.
IOA. MANUEL DE ESPINOSA
HISPALEN : NOBILITATE
CLARUS OMNIBUS VIRTUTB
CLARIOS, LIBERALITATE
AQUANIMITATE ET IN DEI
PARAM PIETATE CLARISS.
UNO SUO MERITO OMNIU
SUFFRAGIIS MONTISSE
RRATI ABBAS, DEINDE
BENEDICTINI ORDINIS
GENERALIS URGELLEN
EPISC. ET TARRACONEN
ARCHIEPISC. UT NULLI
CEDERET HISPANORUM
ANTISTITUM PRIMAS
OBIIT DIE 12 FEBRU
AN. 1679
AETAT. 82
ARCHIEPISC. 15

ARDENS UT FACULA
Traducción

-


Sepulcro de Godofredo.

Texto

HIC NOVISSIMVM EXPECTANT DIEM NOBILIS DON GO
THOFREDI GIRON DE REBOLLEDO, BAIVLI GEN. ET CVSTO
DIS CIVITATIS ET CASTRI DERTVSEN, PRO SACR. CATHOLIC. ET REG.
MAGESTATE, ET NOB. FRANCAE. DE VILANOVA GIRON DE REBOLLEDO
PATRVM HVIVS CAPELLAE MVNIFICENTISSIMI EXTRVCTORIS
VET FAMILIAE ILLVSTRIS FVMOSAE IMAGINES, VEI STEMMATA VBI HONOR
LAVS IN ANNALIBVS VIRTVS INMEMORIA VIVET/ LAVDE PERENNI
CETERA NON SINIT MARMORE EXARARI
PROPIA DIGNA LIBRO
SI POSSVNT LACHRIMAE EXPECTORARE DOLOREM
PRO DOLOR
FVNDE LACHRIMAE FVNDE PRECES.

Traducción

-Sepulcro de Rebolledo.

Texto

LAPIDE CLAVDITVR
ILLUSTRIS ADMODVM DON DIDACVS GIRON DE REBOLLEDO, GENTILICIA
NOBILITATE CLARVS, METROPOLITANAE TARRACON. ECCLESIAE HISPANIA
RVM PRIMATIS PER 54 ANNOS PRIOR ET CANONICVS, VICARIVS GENERALIS
ET OFFICIALIS
HUIVS SACELLI MVNIFICENTISSIMVS EXTRVCTOR, INSIGNIS FVNDATOR,
LIBERALIS DOTATOR, QUI CVM AETATIS OCTVAGESSIMVM TERTIVM AGE
BAT ANNVM OBIIT 6 APRILIS 1682. AMPLIVS NON MOTITVRVS.
O FELIX LIBERALITAS QVEM AEVVM VIVERE DIV NON SINIT, FACIT
MVNIFICENTIA INMORTALEM TOT SIBI VITAS COMPARANS QVOT ERVNT
MEMORIAE POSTERVM, VT IN SINGULIS VIVAT QUI OMNIBVS
ERGO FVDAT PRECES MORITVRI.

Traducción

-Sepulcro de Vicente Falconer (1693).

Texto

D.                              O.                              M.
HIC IACET VICENTIUS FALCONER MEDICINAE AC PHILO
SOPHIA DOCTOR ET CIVIS HONORATUS BARCINONENSIS
QUI IN HOC SACELIO O OB SPECIALEM ERGA DEIPARAM BENE
VOLENTIAM SUPERSTES ADHUC HOC SIBI CONSTRUXIT
MONUMENTUM
OBIIT DIE II MENSIS IVLII ANNO MDCXCIII

AETATIS VERO SUAE LXXV

Traducción

-

Sepulcro de Josep Sanxis i Ferrandis (1680-1694).

Texto

HIC IACET PER QUEM TANTA PIE-
TATIS IN DEU MARIAM V. DIVAMQUE
THECLA MONUMENTA SURGUNT ILLMUS.
REVMUS. D. D. FR. JOSEPHUS SANCHIZ MINERVAE
DILECTISS SUI ET SACRI ORDINIS
B. M. DE MERCEDE HONORIB. SUMIS
PRAECLARUS EPU EMPORICESI ET SE
GORBICESI MAGN. ARCHIEPU. TAR
RACONEN. EXCELSIOR HISPANIARUM PRI
MATU CELSSIS ET MERETIS EXCEL
SIOR TAMEN HIC TADEM NIHIL NI
SI PULVIS ET CINIS AC VIVIT IN CI
NERE VIRTUTIB. SUPERSTES ET FA
MA FAMA SAECULO VIRTUTIB. CAE
LO OBIIT 20 MART 1694 SED LU
GET ADHUC TARRACO HODIE
VALE DICIT ULTIMUM GRAITU.
DO SED AETERNUM HOC MAR
MORE PERENNI 25 SEPTEMBRIS
1696
Traducción

-

Sepulcro de Bernardo Miró (1701).

Texto

HIC IACET
PERILLUSTRIS D. BER
NARDUS MIRÓ D. D. EO
RUMQUE IN ILLERDEN
SI ACADEMIA INTER
PRES HUIUSCE PRIMARIAE
METROP. TARRACONEN.
ECCLESIAE CANONI. POE
NITEN. AC ARCHIE. VIC.
GENER. SAPIENTIA VIR
TUTE PIETATE OPTI
MO CUIQUE NON IMPAR.
OBIIT SEPTUAGENARIUM
DIE XXVII FEB. ANNO
M.DCC.I.

Traducción

-


Iglesia de San Francisco (1704).

Texto

-

Traducción

A glòria a Déu, Bé Infinit.
El dia 2 de junio de 1704, el ilustrísimo señor
Josep Mora, Obispo titular de Maronea y auxiliar
del illustrísimo y reverendísimo señor fran Josep
Llinàs, arzobispo de Tarragona y primado de las
Españas, bendició y colocó la primera piedra de esta
esglesia; siendo guardia de este convento el reverendo padre
fran Josep Cintes; siendo síndico el ilustre señor
Josep Masip, canónigo, y maestro de obras Josep Abat.


Sepulcro de Josep Antoni Valls (1706).

Texto

D. O. M.
D. D. IOSEPHUS
ANT. VALLS DE PEN
DUCHO ARCHIDIAC
S. LAURENTII ET CANONIC.
HUIUS ECCLE. EGREGLAE IN
DEUM PIETATIS IN PAUPERES
LIBERALEM CUIUS ANIMA
REQUIESCAT IN PACE
OBIIT DIE 7 SEPTEMBRIS
AN.
1706

Traducción

-


Sepulcro de devoto.

Traducción

DE LA VIRGEN MADRE
DEL CLAUSTRO
SU MAS
INDIGNO ESCLAVO
AQUI YACE


Sepulcro José Llorens (1707).

Texto

D. O. M. R.dus D.r IOSEPHUS LLORENS
PRESBITER ADBOCATUS
ET ASSESOR COLLEGII
CANONICORUM HUIUS
SANCTAE METROPOL.nae
ECCLESIAE HIS MUNERIBUS
PER XXXIX ANNOS PERFRUITUS
HIC ANNUENTE EODEM
COLLEGIO SEPELLIRI VOLVIT
ET INGRATI ANIMI MEMORIAM
DE SUO AERE FUNDAVIT
MISSAM A CANONICIS
SINGULIS MENSIBUS
PERPETUO CELEBRANDAM
ET RESPONSORIUM CAN
TANDUM A TOTO CLERO
QUOTANNIS IN DIE COMME
MORATIONIS OMNIUM
FIDELIM DEFUNCTORUM
OBIIT XVIII KAL. IANNUARII
ANNO MDCCVII AETATIS
SUAE LXXVI
Traducción

-


Sepulcro de José de Mora (Valls 1636 - Tarragona 1707).

Text

D. O. M.
ILLMUS D. D. JOSEPHUS DE MO
RA EX VILLA DE VALLS ORI
UND. VI DR. HUIUS ECCLE
CANONICUS TUM SEDE VACANTE
TUM AB ILLMIS BONAE MEMORIAE AR
CHIEPISCOPIS SANCHIS ET LLINAS
V. G. ET OFFS. EPISCOPUS MARONE.
UTRIUSQUE AUXILIARIS ET
ATIS 68 AN. SUPERSTES HOC
SIBI SEPULCHRUM EXTRUI
CURAVIT ANN. 1707

Traducció

D. O. M.
Iustrísimo señor Josep de Mora
nacido en Valls
doctor en los dos derechos
canónigo de esta iglesia
tanto en sede vacante
como con los de feliz memoria ilustrísimos
arzobispos Sanchís y Llinars
vicario general y oficial
obispo titular de Maronea
auxiliar de ambos prelados
de 68 años de vida
dispone la construcción de este sepulcro
año 1707


Sepulcro de Joan Bessa (1707).

Texto

D. O. M.
HIC REQUIESCUNT
OSSA RDI. IOANNIS
BESSA. PRI. ET COM
ENSALIS HUIUS
ALMAE ECCLESIAE
TARRACONENSIS
QUI OBIIT DIE
MENSIS ET
ANNO 1707

Traducción

-


Sepulcro de devoto (1723).

Texto

D. O. M.
QUAE CIRO NAVI EST ORTUS
NUNC VIRGINIS
AEDES QUOTU
JURE SOLI HOC CU
PIT ILLA POLI OBIIT
DIE 20 APRILIS
1723

Traducción

-


Portal San Antonio o Mal Consejo (1737).

Texto Original

ESTA OBRA SE HIZOTexto Original

SIENDO GOVERNA
DOR DE ESTA PLAZA

AÑO 1737


Sepulcro de Pedro Juan Maragall (1740).

Text

D. O. M.
HIC DR. PETRUS IOAN
ES MARGALL HUIUS
ALMAE ECCLESIAE CANO
NICUS UNA CUM
SUIS CONSANGUINEIS
GENERALEM MORTUO
RUM RESURECTIONEM
EXPECTAT. OBIIT
OCTOGENARIUS
DIE 21 DECEMBRIS
1740

Traducció

-


Sepulcro de Juan Martí Perelló (1740).

Texto

D. O. M.
D.r IOANNES MARTI
NUS PERELLÓ R.r LOCI
DE LA PALMA DERTUSEN
DIOECESI SACRISTA MA
IOR ET CANONICUS
HUIUS SANTAE METROPO
LITANAE ECCLESIAE
CUIUS ANIMA REQUI
ESCAT IN PACE
OBIIT DIE XXV FA
BUARII MENSE ANNO
M DCC XXXX
AETATIS SUAE LXXXXVII

Traducción

-


Sepulcro de Pere Copóns i de Copóns (1729-1753).

Texto

D. O. M.
LACRIMAS SI QUAERAS SISTE
LAPIDEM HUNC INTUERE ET
EO OPPRESSAM LUCE PETRAM
QUAE
IN PIETATIS MONTEM CREVERAT
PETRUS COPONS ET DE COPONS
HIC IACET
DIVITIAE PAUPERUM
EGENORUM OPES
MARCHIONIBUS DE MOYA NATUS
BARCINONAE CANONICUS
GERUNDAE EPISCOPUS
TARRACONAE ARCHIEPISCOPUS
UBIQUE ILLISTRISSIMUS VIXIT
SED ILLUSTRIOR FUIT MORTE
QUAM OBBIT TARRACONE
OMNIUM ORDINUM LACTU
ANNO A CHRISTO NATO
MDCCLIII AETATIS SUAE LXXIV
XIII KAL. MAI
HEBDOMATA UT VOCANT
SANCTA ET QUIDEM NI INVENISSET
CERTE MORTE SUA EFFECISSET
Traducción

-
Sepulcro de Dionisi Sant Joan (1758).

Texto

D. O. M.
SEPULCHRUM
ILLUSTRIS ET ADMODUM REVERENDI D. D.
DIONISII DE SENJOAN ET DE
LLOBREGAT BARCHINONEN
SIS JURII UTRIUSQUE DOCTORIS ET CANONICI AL
MAE METROPOLOTANAE TARRA
CONENSIS ECCLESIAE HISPANIA
RUM PRIMATIS QUI OBIIT DIE
MENSIS FEBRUARII ANNI A NATIVI
TATE DOMINI 1758 SUAE VERO
AETATIS 93

Traducción

-Inscripción fachada Catedral (1762).

Inscripción fachada Catedral.


Sepulcro de Jaume Cortada i Bru (1753-1762).

Texto

D. O. M.
IACOBUS DE CORTADA ET BRU HUIUS SANCTAE
TARRACONEN. ECCLESIAE ARCHIEPISCOP. ANTEA
EPISC. ZAMOREN. ETC. INCAEPTUM SUIS SUMPTIBUS
HOC IN HONOREM PROTHO MARTYRIS THECLAE
SACELLUM CONSUMARE NON POTUIT MORTE
PRAEVENTUS V KAL. MAII
MDCCLXII H.S.E.D.D.C.D. IBID MAII MDCCLXXVIII

Traducción

-
Sepulcro de Lorenzo Despuig y Cotoner (1764).

Texto

D. O. M.
HIC SITUS EST ILLMUS D. D. LAURENTIUS
DESPUIG ET COLONER PATRIA PALMENSIS
GENERE NOBILISSIMUS CANONICUS BALEARICUS
CLERICUS HONORARIUS PHILIPPI V REGIS HISPAN.
ET ELEEMOS. PHILIPPI BORNONI PARMAE DUCIS
EPISCOPUS BALEARICUS ECCLES. TARRACON.
ARCHIEPISCOPUS PRIMAS HISPANIARUM QUI
FACILE PRIMUS OMNI VIRTUTE ET SPLENDORE
SUI DESIDERIUM ECCL. TARRAC. BREVI SUAE
RELIQUIT INMORTALE CUM VIXISSET ANNOS
LX VITA FUNCTUS EST ET ELATUS ACERBISSIMI
LUCTU OMNIUM ORDINUM DIE XXII FEBR.
AN. CRIST. NATO MDCCLXIV

Traducción

-
Sepulcro de José de Toda Domenech (1766).

Texto

D. O. M.
IOS. DE TODA ET DOMENECH
VIR. CLARISS. I. C. PRESBYTER
PRAECENTOR ET CANONIC.
TARRACONENSIS H. S. E.
VIXIT. A. LXXVI. M. V. D. III. ET
DEO EX ASSE HEREDE FACTO
BONIS. OMNIBUS. IN. PIOS. USUS
RELICTIS. OBIIT XIII KAL. MAI. A
M.DCCLXVI
VT VOLUNTATI. EIUS. SATIS
FACERENT. EX. TESTAM.
PRO HEREDES
LOC. DAT. DEC. COL. CANON.
H. M. P. C.

Traducción

-
Sepulcro de Joan Lario Lancis (1764-1777).

Texto

D. O. M.
D. D. IOANNES LARIO ET LANCIS EX EPISCOPO LETENSI ARCHIEPISC.
TARRACONEN. QUOD HOC DIVAE THECLAE SACRARIUM NULLIS
PARCENS EXPENSIS AD PERFECRIONEM PERDUXIT HIC SEPELLIRI
VOLVIT ANNUENTE C.C. ET SIBI SCRIBI SIC : HIC IOANNES LARIOS
ET LANCIS TARRACONEN. ARCHIEPISCOP.
EXPECTAT RESURRECTIONEM MORTUORUM
OBIIT IN OPPIDO DICTO LO PLA VIII ID. SEPT. ANNI MDCCLXXVII

Traducción

-
Sepulcro de Pedro Jaime Botines (1779).

Texto

D. O. M.
ET B. FRAN.co A PAULA PATRONO
SACRUM
PETRUS JACOBUS BOTINES JUS
THEOLOGIAE ET JURIS
CANONICI DOCTOR
LOCO DATO A D. D.
CANONICORUM COLEGIO
HEIC SEPELIRI VOLVIT
ISCUM XII ANNIS SACRAM
THEOLOGIAM IN ACADEMIA
CERVARIENSI PROFESOR
EXPLANASSET PRIMAS
PRO IPSA ACADEMIA
IN HAC ECCLESIA
CANONICATUM OBTINUOT
OBIIT IPSA DIE
DIVO FRUCTUOSO SACRA
AN. M. DCC. LXXIX
VIXIT ANNOS LXXVII
MENSES XI DIES III

Traducción

-


Sepulcro de Joaquín Santiyán Valdivieso (1779-1783).

Texto

JOACHIMUS SANTYAN
ET VALDIVIESO
GENERE CLARUS OLIM ASTURICEM
ECCLESIAE CANONICUS TUDEN
SCOLASTICUS LUCEN DECANUS
URGELLEN EPISCOPUS TARRACONEN
DEMUM ARCHIEP
FACTUS ORNANDOE MOX
ET AMPLIFICANDOE URBI CIVIUM
QUE CONMODIS INTENTUS SUBUR
BANAM VIAM ET AMBULACRUM
RUPIBUS ET AGGERIBUS COMPLANA
TIS EXTRUCXIT : AQUAE COPIAM
UT SUO SUBVENIRET POPULO IAM DIU
ILLIUS LABORANTI ANTI
QUO ROMANORUM PARTIM INSTAU
RATO AQUEDUCTU PARTIM NOVO
CONSTRUCTO LONGE HUC ADDU
CERE MOLITUS EST QUIBUS ALIIS
QUE UTILISSIMIS OPERIBUS DUM
STRENUE NULLIS LABORIBUS
VIGILIIS SUMPTIBUS PARCENS IN
CUMBIT ULTERIORA PARANS MA
IORA PRO ANIMAE CELSITUDINE
MENTE VOLVENS VIVIS ABRIPITUR
III NONAS IULII ANNO CHRISTI
MDCCLXXXIII
AET XLIX
I. P. R.
Traducción

-

Sepulcro de Felix de Quijano (1788).

Texto

AQUI YACE
D. FELIX DE QUIXANO
QUE FALLECIÓ
DE TENIENTE DE REY
DE ESTA PLAZA
EN 29 DE DBRE DE
1788