retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre
 
MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACIÓ PEDAGŅGICA

 
JORNADA TERRITORIAL
Exercir èticament  la docència avui
(PROJECTE sobre el COMPROMÍS ÈTIC DEL PROFESSORAT)
 
Escola El Temple
Tortosa, 19 de febrer de 2011
 

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya va iniciar el curs passat el Projecte del Compromís Ètic del professorat motivat per la necessitat de reflexionar sobre l’ètica de la nostra professió davant el canvi social, educatiu, així com el canvi generacional que es viu als centres educatius.
L’objectiu d’aquest projecte consisteix a generar espais on el professorat pugui conversar i extreure conclusions sobre les qüestions ètiques que viu en el dia a dia, amb la idea de crear marcs de eferència que li siguin útils en la seva acció quotidiana.
Es tracta d’analitzar el paper del professorat envers: la societat, l’infant o jove, la família, la seva formació, el seu equip, els altres professionals i l’entorn.
L’equip de coordinació del projecte ha elaborat un document base per al debat que s’ha presentat als diferents MRP i Àmbits de la Federació, i aquests han realitzat diversos processos de reflexió al voltant del tema. Alguns han organitzat xerrades, d’altres han iniciat diàlegs a diferents centres educatius propers, i d’altres estan realitzant jornades com les d’avui per a reflexionar i opinar sobre el tema de
l’ètica docent. Les Universitats i d’altres organitzacions o fundacions també han estat convidades en aquest procés.
Després del procés de recollida i d’elaboració del Compromís-Ètic del professorat està prevista una jornada, que tindrà lloc el 28 de maig de 2011, on es farà la presentació del fruit del treball realitzat a la comunitat educativa, administracions, representants parlamentaris, entitats socials...
El nostre treball també hi serà present al portal de l’OBIPD (Observatori Internacional de la Professió d docent), del qual coordinem l’espai d’ètica.
El resultat d’aquest treball no volem que sigui quelcom prescriptiu i tancat, ans al contrari, volem que tingui un caràcter reflexiu i dinàmic però que alhora pugui anant marcant els elements bàsics per exercir la nostra professió èticament.


Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

 

Fotos

 

MRP Terres de l'Ebre © 2011