retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre
 
MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACIÓ PEDAGŅGICA

 
JORNADA TERRITORIAL
Exercir èticament  la docència avui
(PROJECTE sobre el COMPROMÍS ÈTIC DEL PROFESSORAT)
 
Escola El Temple
Tortosa, 19 de febrer de 2011
 
 
Programa
 
9.30:

Rebuda i presentació del projecte

   
9.45:

Grups de treball:

  • La pràctica educativa del/de la docent en relació a l’alumnat.
  • El/la docent i la seva formació pedagògica.
   
11.15: Pausa i cafè
   
11.45:

Posada en comú dels diferents grups de treball

   
12.30: Conferència a càrrec de Francesc Imbernon (catedràtic d’Universitat de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona)
   
13.30: Torn obert de preguntes i comentaris dels/de les assistents.
   
14.30: Cloenda
 

Fotos

 

MRP Terres de l'Ebre © 2011