a l'inici

 

Estem situats a la Ctra. de El Morell, entre el camí Vell de Valls al Sud i la línia del ferrocarril al Nord. El barranc de Martí travessa els dos sectors (A2b i A3) en sentit Nord-Sud. La zona està travessada en sentit Est-Oest per la ctra. de Morell, quedant al Nord de l'esmentada carretera el sector A2b i al Sud el sector A3

La zona és una zona viva, amb conreus de regadiu i algun petit taller artesanal no contaminant a on l'activitat humana conviu harmònicament amb el medi natural i espècies vegetals i animals protegides. L'agricultura és, pels propietaris de la zona (la majoria residents permanents) una important font complementària de l'economia domèstica.

La vitalitat i l'equilibri de la zona contrasta amb el que hi trobem fora d'ella, en les seves immediacions, allà a on ha arribat allò que alguns que han progressat amb l'especulació anomenen "progrés"; més enllà del camí vell de Valls hi trobem l'anomenat sector A10, on abans hi avia el mas Cort i d'altres masos amb conreus de regadiu i ara hi ha una explanada erma i desolada.

 

IMATGES

Si voleu veure en que es convertirà aquesta zona si tira endavant el "projecte de progrés" del nostre Ajuntament, cliqueu aquí