a l'inici

 

documents carta GUPSA al·legacions proposta article

 

L'any 1999 l'ajuntament de Reus, va aprovar un Pla General d'Ordenació Urbanística que afectava els veïns dels sectors A2b i A3, en el sentit que aquest sectors esdevenien sòl industrial. L'Ajuntament no va comunicar res al veïns d'aquest sectors, ni sobre el fet en sí ni sobre les possibles conseqüències que això podria portar. En tot cas, l'única informació és el que va sortir al DOGC; i és clar, ja se sap que tos els ciutadans, el primer que fem és llegir el DOGC, el BOE i el BOP cada matí, durant el desdejuni.... Aquesta informació, doncs, només va arribar, a banda dels que cada matí es llegeixen les esmentades publicacions a aquells que per les seves qualitats polítiques, professionals o de relacions hi tenen accés...

 

L'any 2004, l'Ajuntament va convocar els veïns del sector A3 a una reunió amb l'arquitecte municipal, en que aquest els va informar que uns terrenys del sector A3, a "l'altra banda" del camí Vell de Valls (Mas Cort, situat a l'extrem Est del sector i a la vessant Sud del Camí Vell de Valls) passaven al sector A10 a on estava prevista la construcció d'un polígon industrial; també es va dir als assistents que l'operació es feia amb total acord de l'antic propietari del terreny i això no afectava a la resta del sector A3. Posteriorment a l'esmentada reunió, els veïns del sector A3 van rebre comunicació detallada per escrit en que es confirma el que se'ls va comunicar a la reunió. Aquest grup de comunicats (la reunió i comunicació escrita) consisteixen la única informació que se'ns ha donat amb un caire mínimament seriós (i només fent referència a l'A3, res es va dir del sector A2b). En cap d'ambdós casos se'ns va comunicar que el sector A3 o el sector A2b esdevinguessin polígon industrial.

Amb registre de sortida de 19/05/2008 els veïns dels sectors A3 i A2b vam rebre una carta de l'empresa Gestió Urbanística Pública, SA (GUPSA), no de l'Ajuntament, amb el logotip de GUPSA (no de l'Ajuntament) i signada pel gerent de GUPSA (no pel regidor d'Urbanisme ni per cap autoritat municipal) amb termes que podríem qualificar, si mes no, d'hostils i intimidatoris. Per veure carta, clicar aquí (les anotacions en roig son afegits de l'administrador de la web).

Els veïns que van anar a veure el gerent de GUPSA, van ser informats verbalment que els sectors afectats entrarien a formar part d'un polígon industrial. Ens consta que algunes de les esmentades entrevistes no varen ser, per part de GUPSA, massa correctes i si varen tenir un to prepotent; és a dir que es va superar amb escreix el to de la carta.

Davant d'això, els afectats hem presentat tot un seguit d'escrits i al·legacions , tant de forma individual com col·lectiva, a GUPSA, regidors d'Urbanisme, regidor de Medi Ambient, Alcalde i Síndic de Greuges. Pel que fa a GUPSA va contestar amb una carta, aquesta vegada amb el logotip de l'Ajuntament (a més del de GUPSA) a l'encapçalament, redactada amb un to molt més correcte, signada pel Conseller d'Urbanisme, amb explicacions més àmplies però no massa clares i gens satisfactòries.

Hem efectuat entrevistes amb la Sra. M. Vallés (Síndic de Greuges), Sr. J. Bergadà (regidor d'Urbanisme), Sr. E. París (regidor de Medi Ambient), Sr. L. M. Pérez (Alcalde de Reus) i Sra. E. Pont (regidora de Cultura). Les entrevistes amb la Sra. Vallés i el Sr., París es van desenvolupar cordialment i vàrem constatar, si mes no, una predisposició empàtica per part dels esmentats. No podem dir el mateix pel que fa a la resta d'entrevistes, en que, si bé el Sr. Alcalde i la Sra. Pont van mostrar en tot moment una actitud correcta i afable, tots tres (Sr. Pérez, Sra. Pont i Sr. Bergadà) es van limitar a exposar repetidament les seves "consignes" i es van tancar en banda en les seves posicions. Al Sr. Alcalde se l'hi varen presentar els següents documents:

 

* Escrit amb les nostres al·legacions, presentat a l'Alcalde i altres persones i entitats municipals (veure extracte-resum genèric clicant aquí).

* Proposta modificació puntual PGOUM (veure text clicant aquí)

* Article Dra. Isern (clicar aquí)

Del desenvolupament dels fets a partir que els veïns els hem donat a conèixer, hi ha el corresponent ressó per part dels mitjans de comunicació (premsa, radio, televisió local, portals d'Internet, etc.), als quals agraïm la seva disposició.

El dia 27 d'agost de 2008 queda constituïda la Plataforma Martí Verd, formada pels veïns de la Ctra. del Morell contraris al projecte del polígon en els sectors A3 i A2b, essent el seu portaveu i assessor legal, l'advocat Albert Calduch. A partir d'aquesta data, les incidències i notícies de relleu relacionades amb la nostra plataforma es publicaran a l'apartat "notícies" d'aquesta web.