El curs que es presenta pretén oferir una panoràmica general d'alguns dels camps emergents i/o més desconeguts o poc coneguts de desenvolupament de l'antropologia actual a l'estat espanyol. Es tracta d'àmbits temàtics que, per la naturalesa esmentada, tenen un ressò escàs o nul dins del marc acadèmic. És per això que el curs és molt pertinent i útil de manera especial per als estudiants d'antropologia i també per a totes aquelles persones que, per una raó o altra, tenen una certa relació amb l'antropologia i desitgen estar al corrent de les noves línies d'interés de la disciplina. A fi efecte que aquestes presentacions dels diferents camps que hem inclòs en la proposta no tinguin un caire excessivament academicista, s'ha vinculat cadascuna d'aquestes presentacions a la projecció d'una pel.lícula que estigui relacionada directament o indirecta amb el tema i que permeti, per tant, presentar-lo d'una forma més dinàmica, flexible i atractiva. L'estructura de les diferents sessions, així les coses, pot concretar-se, més o menys, de la manera següent:

- Breu presentació del camp per part del conferenciant-especialista, fent un èmfasi especial en l'estat de la qüestió del camp (quines aportacions s'han fet fins al moment al respecte), la possible idiosincràssia de la perspectiva antropològica al respecte i les zones d'intersecció amb d'altres ciències socials i humanes, i les potencialitats i perspectives de futur en el desenvolupament de la corresponent línia temàtica abordada.

- Projecció de la pel.lícula.

- Debat entorn dels continguts de la xerrada i el film.

 

Dimecres, 7 d'abril

Antropologia de l'esport.

A càrrec de Carles Feixa

Pel.lícula: Olímpia. Deus de l'estadi (Leni Riefenstahl, 1936)

 

Dijous, 15 d'abril

Antropologia de l'amistat.

A càrrec de Pepa Cucó

Pel.lícula: Hola, estás sola (Icíar Bollain)

 

Dimecres, 21 d'abril

Antropologia de l'(homo)sexualitat.

A càrrec d'Oscar Guasch

Pel.lícula. A la caza (William Friedkin)

 

Dijous, 29 d'abril

Antropologia de la mort.

A càrrec de Marta Allué

Pel.lícula: Johnny cogió su fusil (Dalton Trumbo)

 

 

Horari del seminari: 7, 15, 21 i 29 d'abril. De 17.30 a 21.30 h.

Es lliurarà fitxa de les pel.lícules i certificat d'assistència.

Sol.licitud de reconeixement d'1 crèdit de lliure elecció.

Més informació i inscripcions: Institut Tarragonès d'Antropologia. Telèfon i fax: 977 22 23 26. E-mail: itan@tinet.fut.es

Quotes d'inscripció: 5000 pts. (socis ITA), 6000 pts. (no socis).

* En cas d'estar interessats en una sola sessió, poseu-vos en contacte amb la secretaria.

 


Home page | Què és l'ITA? | L'Antropologia com a ciència | Grups de treball | Arxiu d'Etnografia de Catalunya | Memòria d'activitats | Links d'interès | Feu-me soci