L'Antropologia és segurament una de les disciplines científiques menys conegudes i més mal conegudes a casa nostra. Els tòpics i els estereotips que predominen en el conjunt de la població respecte d'aquesta ciència no han contribuit pas a facilitar la seva inserció en el teixit social ni, per tant, a valorar adequadament el paper que l'Antropologia pot i creiem que ha de desenvolupar en el marc de la societat contemporània.

L'Antropologia -la ciència de l'home- representa un intent de reflexió sobre la idea universalista de la unitat humana i la palesa multiplicitat o diversitat cultural. En un món cada cop més globalitzat i fragmentat alhora per creixents desigualtats, sotmès a un canvi social intens i sense precedents que va acompanyat sovint de processos relatius a la crisi de valors, la desnaturalització cultural, el multiculturalisme, el racisme, la xenofòbia o la reivindicació de la pròpia identitat amenaçada, la mirada antropològica significa un posicionament crític respecte a la pròpia societat a partir de l'exercici de la contrastació i la comparació intercultural

Des d'un plantejament que intenta ser el més global possible, que mira d'entendre, comprendre i interpretar els fenòmens socials en el context total en el que es produeixen, posant una atenció especial en el contacte directe amb les vivències de la gent que els protagonitzen, l'Antropologia és potser un dels millors instruments que tenim a l'abast per a la construcció d'una consciència de la variabilitat cultural, antidogmàtica, respectuosa i tolerant envers la diversitat.

 

El desconeixement i el mal coneixement social de l'Antropologia n'han limitat la seva professionalització. Cal dir que l'antropòleg no és només ni principalment una persona interessada pel folklore, els aspectes exòtics i en vies de desaparició de les cultures o les pròpies cultures minoritàries i en procés d'extinció. Temàtiques com aquestes i d'altres de similars han interessat als antropòlegs en la mesura que permeten aprofundir en el coneixement de la diversitat i l'evolució humanes. A l'antropòleg, el passat l'interessa sobretot per a entendre millor el present, i el coneixement dels altres, en bona mesura, per conèixer-nos millor nosaltres.

Malgrat que actualment la professionalització de l'Antropologia es concentra generalment en la docència universitària i la investigació en el marc de la universitat i algunes altres institucions públiques, els antropòlegs comptem amb la preparació adequada per accedir amb garanties a molts altres àmbits laborals, en alguns dels quals ja hem demostrat, en altres països amb una major tradició en aquest terreny i de manera incipient a casa nostra, una competència rigorosa i eficient.

A part de l'ensenyament i la investigació bàsica, doncs, els antropòlegs treballen i/o poden treballar en altres espais professionals, com per exemple:

  • en la gestió cultural en corporacions locals, comarcals o d'àmbit més ampli;
  • com a responsables de la realització d'anàlisis socials qualitatives per a la identificació de problemes i la corresponent intervenció, planificació i gestió;
  • com a assessors en la confecció de programes d'actuació de l'administració pública, de l'empresa privada i d'organitzacions no governamentals en àmbits com ara el sector de la salut, el benestar social, l'associacionisme o les relacions laborals;

i en general, en tots aquells contexts socioculturals de la realitat actual, la complexitat dels quals requereix de mirades complementàries, essent l'aportació de l'Antropologia especialment petinent en aquelles situacions en què la diversitat i pluralitat dels actors i els factors socials que hi intervenen n'aconsellen un tractament globalitzador que en permeti una comprensió profunda.

Així doncs, l'ITA s'ofereix a totes aquelles institucions públiques i privades, empreses, ONG's, etc... que estiguin interessades en les diferents tasques que poden realitzar els antropòlegs. Si esteu interessats en qualsevol d'aquests aspectes o voleu rebre més informació sobre què pot fer un antropòleg en la vostra entitat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

 


Home page | Què és l'ITA? | Grups de treball | Arxiu d'Etnografia de Catalunya | Activitats programades | Memòria d'activitats | Links d'interès | Feu-me soci