La creació de grups de treball té com a principal finalitat ampliar els coneixements dels estudiants i post-graduats dins el camp de l'antropologia i l'etnologia, així com d'altres disciplines afins. La recerca i la crítica que aquests grups de treball poden dur a terme són no només importants per a les persones que hi estan vinculades sinó que ho són també per a l'ITA en el sentit que estimula el treball en equip, la discusió i la elaboració conjunta de materials. L'èxit que han tingut els grups de treball formats a l'ICA (Institut Català d'Antropologia), fan que l'ITA aposti per a aquesta manera d'entendre l'Antropologia. A l'ICA funcionen, en més o menys regularitat, grups de treball sobre museologia, gènere i antropologia, antropologia i salut, etnografia dels espais públics, moviments religiosos urbans, construccions de l'ordre a les societats, etc...

L'ITA ofereix als grups existents i a aquells que es vulguin formar el marc idoni per al seu desenvolupament: espai físic per reunir-se, facilitats informàtiques (Internet), biblioteca de consulta, material audiovisual, etc...

Si esteu interessats en formar part en algun dels següents grups de treball, poseu-vos en contacte amb la persona indicada:

 

  • Grup de treball "Lectura de Carl Gustav Jung (Mitologia-Simbolisme-Arquetips-Psicologia Analítica-Antropologia de la religió)

Coordinació: Julián Zubimendi (Dr. en Filosofia. Dpt. Antropologia. URV).

La temàtica on s'endinsa aquest autor és àmplia i interdisciplinar i s'enmarca en el camp de la mitologia, antropologia de la religió, anàlisi de somnis, psicologia arquetipal, simbolisme, alquimia.

Moltes de les seves idees anuncien els temes que centren l'interès intelectual i sociocultural del nostre periode "posmodern". Els individus descentrats, les realitats múltiples, la funció dels símbols, el caràcter prioritari de la interpretació humana (com la nostra única forma de conèixer la "realitat"), la importància del desenvolupament adult, l'autodescobriment espiritual i la necessitat de recórrer a perspectives multiculturals, són totes qüestions que es troben en els escrits de Jung.

La lectura de C.G. Jung pot ser una experiència enriquidora que pot obrir àmbits de comprensió a algunes de les temàtiqes plantejades desde l'antropologia.

El grup d'estudi estarà coordinat pel Dr. Julián Zubimendi, professor de filosofia del Dpt. d'Antropologia Docial i filosofia de la URV.

El calendari de treball s'inicia el mes de març. El període de reunions abarcarà tres mesos (fins el mes de maig) , les reunions s'efecuraran cada 15 dies. Tot i així, el calendari es concretarà en base als interessos dels participants.

Les persones que estigueu interessades truqueu o passeu per la secretaria del ITA (dimecres de 4 a 8 de la tarda, o divendres de 11 a2 del migdia) abans del 16 de febrer

* Primera reunió: Dimarts, 7 de març de 2000 de 20 a 22 hs. Primera lectura: C.G: Jung: Arquetipos e inconsciente colectivo. Ed. Paidós

Lloc: Seu de l'ITA (C/ Fortuny, 23. Tarragona)

* Les reunions es realitzaran cada dues setmanes els dimarts de 20 a 22 hs..

Contacte: Montse Anguera (telèfon 977 22 30 19).

 


Home page | Què és l'ITA? | L'Antropologia com a ciència | Arxiu d'Etnografia de Catalunya | Activitats programades | Memòria d'activitats | Links d'interès | Feu-me soci