ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA

Número 9 (1990-91)

Dossier: Antropologia de la Religió: ortodoxos, heretges i sectaris (2)

 

 

ARTICLES:

Joan M. Garcia Jorba: Las rejas de la fe: análisis en torno a la construcción de la imagen social de las sectas

 

Isabel de la Parte: A propósito de los nuevos movimientos religiosos: reflexiones sobre el trabajo de campo y una propuesta metodológica

 

Jaume Vallverdú: El marc institucional: estructura organitzativa i normativa

 

Joan Prat: Fundadors religiosos: reflexions sobre un patró hagiogràfic i mític

 

Magda Juncosa: Itineraris religiosos: vocacions i vocacions alternatives

 

Roser Sentís: L'ex-sectari com a producte social

 

ARTICLES DE COL.LABORACIO:

Andrés Tornos: Psicopatología de las sectas religiosas

 

Josefina Roma: Nuevas aportaciones o la heterodoxia dentro de la heterodoxia

 

Lluís Duch: Les arrels monoteistes de la fonamentalització

 

Manuel Delgado: La carn dels infants. La usurpació de menors en la imaginació persecutòria

 

ENTREVISTES:

EILEEN BARKER

 

BRYAN WILSON

 

 


Home page | Què és l'ITA? | L'Antropologia com a ciència | Grups de treball | Arxiu d'Etnografia de Catalunya | Activitats programades | Memòria d'activitats | Links d'interès | Feu-me soci