Manuel Delgado

ICA/Universitat de Barcelona

 

 

Quin és l'objecte de l'antropologia urbana? Pot o ha de ser l'antropologia urbana una antropologia de o en la ciutat, entenent com a tal una realitat delimitable composta d'estructures i institucions socials, un continent singular en el qual és possible trobar cultures o societats que organitzen la seva copresència a la manera d'alguna cosa similar a un mosaïc? O més aviat, no hauríem d'establir que l'antropologia urbana és sobre tot l'antropologia d'allò urbà , és a dir, de les societats vertebrades entorn la inestabilitat, societats cojunturals i inopinades, el destí de les quals és el de disoldre´s a poc d'haver-se generat i que no poden ser concebudes sinó és mantenint entre elles una relació calidoscòpìca. Una antropologia urbana -entesa com d'allò urbà- ho serà de configuracions socials escasament orgàniques, poc o res cristal.litzades, crònicament incongruents, sotmeses a una oscil.lació constant i efímeres, l'escenari de les quas serien els espais públics i semipúblis. Dit d'una altra manera, es tractaria d'una antropologia d'allò no estructurat, però no perquè fós desestructurat, sinó perquè apareixeria estructurant-se, és a dir sorprès en el moment mateix d'organizar-se, però sense que ens sigui possible veure finalitzada la seva tasca, bàsicament perquè és sols aquesta tasca.

 

 


Home page | Què és l'ITA? | L'Antropologia com a ciència | Grups de treball | Arxiu d'Etnografia de Catalunya | Activitats programades | Memòria d'activitats | Links d'interès | Feu-me soci