GUATEMALA en xifres
I EL SEU LLOC ENTRE ELS 174 PAÏSOS DE L'ATLAS ENCARTA

 
 
Superfície/km2 108.889 103  
Si feu click a la primera columna us sortirà una comparació amb altres països, els que jo conec.

Per tornar a aquesta finestra, tanqueu només la finestra de la comparació

Població 12.669.576 62
Hab/km2 116,0 59
Creixement 2,66 38
Pobl. Urbana 40,0% 129
Esperança vida
Dones
Homes
66,8
69,7
64,2
108
Mort. Infantil 45/1000 74
Alfabetització
Dones
Homes
68,7
61,1
76,2
135
PIB*
Agric.
Industr.
Serveis
18.942
23,3%
20,0%
56,8%
64
PIB per capita 1.750 85
Pressup. Ingres. * 1.239  
Pressup. Despes. * 1.305  
* MILIONS DE DÒLARS
 
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.fut.es 
Si vols participar en el Llibre de Visites
1