Mortalitat Infantil
BOLÍVIA 60 59
CATALUNYA
ESPANYA 6 171
GUATEMALA 45 74
TCHAD 114 11