Alfabetització
BOLÍVIA 85,6 98
CATALUNYA
ESPANYA 97,7 52
GUATEMALA 68,7 135
TCHAD 53,6 151