Població
BOLÍVIA 8.139.180 86
CATALUNYA 6.147.610  94
ESPANYA 39.208.236 29
GUATEMALA 12.669.576 62
TCHAD 7.760.252 88