A propòsit d'una enquesta

Anar a la Pàgina principal
I si parléssim de Déu
i de les seves coses?

Pàgina preparada per a
una resolució
de 1024 x 768

una recopilació de trossos de correspondència meva amb altres jesuïtes i el motiu d'haver-los reunits ha estat una trobada (desembre 1997) dels jesuïtes de Missió Obrera.
boletín mo nº 49 (gener del 98) publicava totes les aportacions que s'havien fet per escrit a la trobada. El "requadre", que algú -carinyosament- me'l va titllar de "provocatiu", va haver d'esperar el número següent.
Resar...Pregar... Déu és un ser personal?
L'experiència de la pregària ens porta a reflexionar si Déu és un ser personal. Auto-reflexió personal o comunicació directe amb Déu
Jesús de Natzaret, és la divinitat encarnada?
Les afirmacions dels cristians sobre la divinitat de Jesús, quin sentit poden tenir avui dia en un món intercultural i en contacte amb altres religions
Autors que m'han ajudat a l'hora de parlar de Jesús
Alguns autors es converteixen en testimonis que obren camí vers un coneixement no màgic de Jesús de Natzaret
Jesús, l'única solució?
La contemplació de l'encarnació ens posa qüestions sobre si Jesús és l'únic mediador, únic salvador i sobre el paper de les altres religions salvífiques
Déu intervé a la nostra història?
Déu es manifesta com impotent senyor de la història
L'hora de les exclusions?
Comentaris a un discurs del P: General dels jesuïtes: senyala els camins propis del carisma ignasià preguntant-se sobre diverses formes d'apostolat
El "requadre provocatiu"
Uns quants exemples del que capellans i teòlegs saben i no volen comunicar als seus fidels. Vers una comprensió no teística de Déu
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 octubre 2008
Última modificació: 24 febrer 2011
Per dir la teva Pàgina principal de la web
Altres temes

Teologia Indígena           Catequesi nadalenca          Catequesi eucarística          Coses de jesuïtes
Amb el pretext d'una enquesta           Spong el bisbe episcopalià           Altres temes