logofoia Qui som

Publicacions

rails


- ADELL, J.; ANDREU, J.; ARASA, J.; FORCADELL, T.; JIMÉNEZ, N.; MESTRE, J.; MICHAVILA, I; REVERTÉ, V.; ROIG, J.; ROT, A.; TODÓ, J. (2000) El riu Sénia. Un apropament natural. CER. La Sénia.

- ALMUNI BALADA, Victòria; FORCADELL VERICAT, Toni; VILLALBÍ PRADES , Mar (2000)"La necròpoli andalusina del Mas del Torril". I Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Novembre 1998. Igualada.

- ALVAREZ, Ramon.; FORCADELL, Toni; DAVID, Garcia; LÓPEZ, Anna (2003). “L'assentament ibèric del Castell d’Ulldecona, un balanç de conjunt”. I Jornades d’Arqueologia. Ibers a l’Ebre. Recerca i Interpretació. Tivissa 2001.

- ARASA CENTELLES, Jordi; FORCADELL VERICAT, Toni; MICHAVILA , Ivon (2000) “Els litigis per l’ús de l’aigua. El sistema hidràulic del riu de la Sénia a l’època moderna”, El molins hidràulics valencians, Tecnologia, història i context social, Estudis Universitaris, 81 Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2000.

- BOSCH, Josep; FORCADELL, Toni (1989) "Prehistòria d'Alcanar. El Molló". I Congrés d'Història d'Alcanar. Alcanar 1989: 33-38.

- BOSCH, J.; FORCADELL, T.; MARTÍNEZ, J.; VILLALBÍ, M. M. (1991) Arqueologia al curs inferior de l'Ebre, Amposta, Beca ACOM de la CIRIT. Inèdit.

- BOSCH, Josep; FORCADELL, Toni; VILLALBÍ; Mar (1992)"Les estructures d'hàbitat a l'assentament del Barranc de Fabra (Montsià). IX Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà.1991.

- BOSCH, Josep; FORCADELL, Toni; VILLALBÍ; Mar (1996) " El Barranc de Fabra: asentamiento de inicios del IV milenio aC. en el curso inferior del Ebro". I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavá-Bellaterra, 1995. Rubricatum, 1. Gavà.

- BOSCH, J.; FORCADELL, T.; VILLALBÍ, M.(1996b) "Un assentament neolític a l'aire lliure: el poblat del Barranc de Fabra (Amposta,Montsià)" dins Tribuna d'Arqueologia 1994-95. Generalitat de Catalunya.

- BOSCH, J.; FORCADELL, T.; VILLALBÍ, M.(2007) "El Barranc d’en Fabra (Amposta-Montsià)”, dins Jornades d’Arqueologia, 1999. Prehistòria, Protohistòria i Edat Medieval a les comarques de Tarragona (1993-1999). Tortosa, Serveis Territorials de Cultura, 1 i 2 d’octubre de 1999.

- BOSCH, Josep; VILLALBÍ; Mar; BEL, M.José; FORCADELL; Toni (1994) Senyals del Passat. Trobada amb la Ciència 1992 al Delta de l'Ebre, 72. CIRIT. Barcelona.

- FIBLA, H.; ALUCHA, O.; ESTEVE, S.; ESTRELLA, L.; FORCADELL, T.; GALEOTE, E.; MOLLÀ, F.; QUEROL, I.; VIDAL, J.; VERICAT A. (2002). “El Crist romànic del castell d’Ulldecona.” I Jornades d’Història d’Amposta, 2000. Amposta.

- FIBLA, Helena; FORCADELL, Toni; ARASA, Jordi: "L'aprofitament del riu de la Sénia a Alcanar. Xarxa i artilugis hidràulics". II Congrés d'Història d'Alcanar. Alcanar 2003.

- FIBLA, Helena; FORCADELL, Toni; ARASA, Jordi: "Els molins d'Alcanar: inventari i descripció del procés de producció". III Congrés d'Història d'Alcanar. Alcanar 2010..

- FORCADELL VERICAT, Toni. (1997a):"Els recursos malacològics al curs inferior de l'Ebre durant el Neolític." I Jornades d'Estudi de la Cultura Fluvial Pirineu-Mediterrània, Tortosa, 1994.

- FORCADELL VERICAT, Toni. (1997b): "El Castell d'Ulldecona. La intervenció arqueològica de 1995". Raïls, Ulldecona.

- FORCADELL VERICAT, Toni. (2001): "El Castell d'Ulldecona. Resultats de la campanya arqueològica 1999-2000". Raïls, 17, Ulldecona.

- FORCADELL VERICAT, Toni. (2007a): "Castell d'Ulldecona. Intervenció 2003-2006 1a part. Treballs de consolidació i arqueològics". Raïls, 23, Ulldecona.

- FORCADELL VERICAT, Toni .(2007b) “El castell d’Ulldecona. Montsià” dins Jornades d’Arqueologia, 1999. Prehistòria, Protohistòrica i Edat Medieval a les comarques de Tarragona (1993-1999). Tortosa, Serveis Territorials de Cultura, 1 i 2 d’octubre de 1999.

- FORCADELL VERICAT, Toni. (2008): "Castell d'Ulldecona. Intervenció 2003-2006 2a part. Resultats de la intervenció arqueològica". Raïls, 24, Ulldecona.

- FORCADELL VERICAT, Toni. (2009) “La gestió forestal del Ports de Beseit al segle XVII. Explotació y conflictes entre La Sénia i Tortosa”. Lo Senienc, 6. La Sénia.

- FORCADELL VERICAT, Toni. (2009): Humanización del bajo Ebro (Baix Ebre, Montsià y Baix Maestrat). Poblamiento y organización territorial desde la prehistoria a la baja edad media. Estado de la cuestión. Trabajo de investigación – doctorado DEA. Inédito. Ulldecona.

- FORCADELL, Toni.; ALMUNI, Victòria.; MICHAVILA, Ivon.; VILLALBÍ;, Mar.(1998): "El castell d'Ulldecona" Catalunya Romànica, XXVI. Enciclopèdia Catalana .

- FORCADELL, T; ALMUNI, V.; VILLALBÍ, M. (2004) “Un exemple de poblament de muntanya a l’edat Mitjana als Ports: Refalgarí” Lo Senienc. La Sénia.

- FORCADELL VERICAT, Toni; ARASA CENTELLES, Jordi; MICHAVILA, Ivon.(1997):"El Aprovechamiento de los recursos hídricos del río Senia (Tarragona)". 1 Jornadas Nacionales sobre Molinologia, Santiago de Compostela, 1995.

- FORCADELL, T.; MICHAVILA, I.; VILLALBÍ, M. M. (1997): "Vilatge de la Punta de Benifallím", a Catalunya romànica, vol. XXVI, pàg. 171, Barcelona.

- FORCADELL VERICAT, Toni; MICHAVILA, Ivon; VILLALBÍ PRADES ; Mar(1998): "Rafalgarí" Catalunya Romànica, XXVI. Enciclopèdia Catalana .

- FORCADELL VERICAT, Toni; MICHAVILA, Ivon; VILLALBÍ PRADES ; Mar (1998):"Mas de les Vallcaneres" Catalunya Romànica, XXVI. Enciclopèdia Catalana.

- FORCADELL, T. MICHAVILA, I.; VILLALBÍ, M. (1998c):"La punta de Benifallím"Catalunya Romànica, XXVI. Enciclopèdia Catalana.

- FORCADELL, Toni, VILLALBÍ, Mar (1993) “Un exemple de gestió: el castell d’Amposta”, II Jornades sobre la situació professional dels Arqueòlegs, Barcelona, 1993.

- FORCADELL VERICAT, Toni; VILLALBÍ PRADES , Mar (1999) "Cova Cervereta (Vinallop-Tortosa). Cavitat sepulcral del calcolític-bronze antic al curs inferior de l'Ebre. Estudis antropològics i faunístics. Quaderns de Prehistòria i Història Castellonense. Castelló.

- FORCADELL,Toni; VILLALBÍ, Mar (2007) "El Mas del Torril (la Sénia, Montsià)” dins Jornades d’Arqueologia, 1999. Prehistòria, Protohistòria i Edat Medieval a les comarques de Tarragona (1993-1999). Tortosa, Serveis Territorials de Cultura, 1 i 2 d’octubre de 1999.

- FORCADELL VERICAT, Toni; ALMUNI BALADA, Victòria; VILLALBÍ PRADES Mar (2004) “ Un exemple de poblament de muntanya a l’edat Mitjana als Ports: Rafalgarí” Lo Senienc. La Sénia..

- FORCADELL VERICAT, Toni.; VILLALBÍ PRADES, Mar; ALMUNI BALADA, Victoria.;. (2005) “Poblament andalusí al riu Sénia”, Recerca, 9, Tortosa.

- FORCADELL VERICAT, Toni; SEGURA TORRES, Jordi (2007) "Castell d’Ulldecona. Intervenció 2003-2006. 1a part, Treballs de consolidació i arqueològics. Raïls, 23, Ulldecona.

- GIL PONCE,  Ezequiel; FIRMINO ROURE, Eva; FORCADELL VERICAT, Toni; RODRIGUEZ RUIZ, Judith; SUCARRATS FIGUERES, Aitor; TRIAS MORELL, Sílvia; VILAPLANA PLACIS, Gerard (2008) “El molins de Vidreres”. El Rec Clar, 42. Vidreres.

- MARTÍNEZ, Joan; FORCADELL, Toni; ARTIGUES, Pere Lluís (1992) Carta arqueològica del Baix Ebre. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

- MICHAVILA, Ivon.; Almuni, Victòria.; FORCADELL, T.; VILLALBÍ;, M."(1998) la Torre de la Galera". Catalunya Romànica, XXI. Enciclopèdia Catalana .

- MICHAVILA, Ivon.; ARASA, Jordi.; FORCADELL, Toni (1995) "Un estudi de l'activitat econòmica del molí Hospital (Rosell) en època contemporània". 4ª Jornadas de Historia, Arte y Tradiciones populares del Maestrazgo, Culla, Octubre de 1994. Centro Estudios Maestrazgo, Benicarló.

- MICHAVILA, I.; ARASA, J.; FORCADELL, T.(2004) “Una passejada pels molins hidràulics del riu Sénia: un itinerari turístic i didàctic”, en Lo Senienc, 1. La Sénia.

- MICHAVILA, Ivon; FORCADELL, Toni; ARASA, Jordi (1998),"Inventari dels molins fariners del riu de la sénia". II Jornades Nacionals de Molinología. Setembre de 1997. Terrassa. (en premsa).

- MICHAVILA, Ivon; FORCADELL, Toni; VILLALBÍ; Mar (1998)" La Ràpita" Catalunya Romànica, XXVI. Enciclopèdia Catalana.

- ROIG VIDAL, Joan; FORCADELL VERICAT, Toni; GRAU VERGE, Ferran (2003): “L'urbanisme i el sistema defensiu a la Ulldecona del segle XVIII.” Raïls, 20. Ulldecona

- VIDAL, J.; ALUCHA, O.; ESTEVE, S.; ESTRELLA, L.; FIBLA, H.; FORCADELL, T.; GALEOTE, E.; MOLLÀ, F.; QUEROL, I.; VERICAT, A. (2001). “La vaixella blava i de reflex metàl·lic del castell d’Ulldecona” I Jornades d’Història d’Amposta, 2000. Amposta.

- VILLALBÍ PRADES, Mar.; FORCADELL VERICAT, Toni.(1994) "Un exemple de gestió: El Castell d'Amposta". Segones jornades sobre la situació professional dels arqueòlegs. Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 1993. Barcelona.

- VILLALBÍ, Mar; FORCADELL, Toni (1997) "Recerques arqueològiques al Mas del Torril (La Sénia - Montsià), primers resultats" dins Lo Senienc. Ajuntament de la Sénia

- VILLALBÍ, Mar; FORCADELL, Toni; ARTIGUES, Pere (1994a)"El castell d'Amposta. Nota preliminar". Quaderns d'Història Tarraconense, XIII. Tarragona.

- VILLALBÍ, M., FORCADELL, T., ARTIGUES, P. L. (1994b) El castell d’Amposta i el castell d’Ulldecona: arquitectura i espai, Primeres Jornades. Els ordes del Temple i l’Hospital a l’Ebre, Ascó-Miravet 1994.

- VILLALBÍ, M, FORCADELL, T. i BOSCH, J. (1994) "El poblat neolític a l'aire lliure del Barranc de Fabra (Amposta)" dins Informatiu del Museu del Montsià, núm 24.

- VILLALBÍ, Mar; FORCADELL, Toni; MONTAÑÉS, Cinta (1999) "El castell d'Amposta. Resultats d'unes excavacions urbanes". I Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Novembre 1998. Igualada.

- VILLALBÍ, Mar.; RAMON, M.José; FORCADELL, Toni. (1997):"Cens dels molins arrossers d'Amposta". III Jornades d'Arqueologia Industrial. Sabadell. 1994.

- VILLALBÍ, Mar; RAMON, M.José.; FORCADELL, Toni; LÓPEZ, Feliu (1997)"El molí Cercós (Amposta)". III Jornades d'Arqueologia Industrial. Sabadell, 1994.Qui som? | Mapa | Altres | correu | ©2006 Toni Forcadell Vericat | Web creat el 29/12/2006 | Última modificació:

Valid HTML 4.01 Transitional spam softcatalà tinet