INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE L'ACROSPORT

 

EXIGÈNCIES DE L'EXERCICI DE COMPETICIÓ

Exigències Generals:

  • Els elements d'equilibris i salts acrobàtics constitueixen la part principal de l'exercici, formant un conjunt harmoniós i rítmic amb altres elements gimnàstics de flexibilitat i dança.
  • L'exercici es realitza en un practicable de 12x12m. amb acompanyament musical.
  • La duració de l'exercici és de dos minuts i trenta segons, controlats per un cronometrador.
  • La diferència màxima d'edat entre el "portor" i "l'àgil" no ha de ser superior als 10 anys i la diferència corporal i de pes no ha de perjudicar l'estètica d'aquest esport.

Exercicis amb parelles:
Sobre els sòl practicable, els dos companys hauran de realitzar tres exercicis amb acompanyament musical:

  • El primer exercici ha de contenir habilitats, elements gimnàstics de flexibilitat i dansa i 6 figures d’equilibri. El “portor” ha de mantenir en l’equilibri al “agil” que sempre romandra per sobre.
  • El segon exercici exigeix un treball més dinàmic, amb salts acrobàtics. Ha d’haver un minim de 6 elements dinàmics de cooperació, tres eleemnts individuas acrobàtics i un salt gimnàstic.
  • El tercer exercici es un combinat de 3 figures d’equilibri i tres elements cooperatius dinàmics, a mé de quatre elements individuals de flexibilitat, equilibri i agilitat.

Exercicis en grup (trios i quartets)
En ambdues disciplines, igualment els membres del grup hauràn de realitzar tres exercicis amb acompañament musical sobre el practicable:

  • Un primer exercici amb dos tipus de piràmides (una fixa i una de transsició) i tres elements individuals com a minim d’equilibri, flexibilitat i agilitat.
  • En segon i tercer exercici segueix les mateixes normatives que en les categories de parelles, però amb petites restriccions especifiques pels quartets en el segon exercici dinàmic o de tempo.

Pel grup de quartets (homes), tot és igual, excepte que en el primer exercici se’ls exigeix la realització d’una piràmide d’exrema dificultat.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...