Obrim la Universitat Oberta

Català - Castellano - English


Obrim la Universitat Oberta

Enllaços d'interès

Aquesta pàgina està i estarà sempre en construcció. Espero que us sigui útil i que m'envieu suggeriments i m'aviseu dels enllaços que no funcionin.
 

Índex


UOC

La UOC té planes de web públiques i un campus virtual obert només als seus estudiants.
 

El Víctor Jalencas és un dels estudiants de la UOC que estan molests amb els requeriments que els imposen, com explica a la seva pàgina personal.

Notícia: Moltes universitats catalanes estan fent pinya per promoure una estratègia comuna per oferir serveis per internet, en una iniciativa anomenada Metacampus (la UOC  en parla a la secció de notícies ) que es recolzarà en l'experiència de la UOC. És una oportunitat crucial per esmenar les deficiències que ha patit la UOC pel que fa a tolerància tecnològica i començar el projecte amb bon peu. Però si badem, correm el perill de generalitzar la política d'abús dels drets dels consumidors.

Altres planes destacades de la UOC:

Índex

Dret d'escollir vs monopolis

Hi ha organitzacions que es preocupen per les possibilitats d'escollir dels consumidors, les pràctiques monopolístiques i les noves tecnologies.
  Però no seria just presentar només una cara de la moneda. No estic d'acord amb la majoria dels següents enllaços, però val la pena considerar totes les opinions: Índex

Governs i lleis

Índex 

Buscadors i Índexs

Si mai perdeu l'adreça d'aquestes pàgines o hi heu d'accedir quan no la teniu a mà, podeu buscar als següents recursos de cerca : De fet, segurament ho podeu trobar a altres motors de cerca, per guanyar temps vaig donar d'alta aquestes planes a uns quants buscadors i no m'he entretingut a mirar quins d'ells ho han inclòs. Els anteriors són els que m'han avisat de l'alta.

Índex


Fòrums de debat

Hi ha un forum específic per debatre aquesta questió, anomenat obrimuoc.

A més, vaig enviar el missatge d'alerta a algunes llistes de discussió i grups de debat. Aprofito per agrair la col·laboració als qui ho han difós per altres fòrums, no estic al corrent de tots, però si més no sé que en aquests ja ha aparegut:

En els següents fòrums, a més d'arribar-hi la informació,hi ha hagut un cert debat sobre el tema: Finalment, he sabut que ha aparegut a aquests altres fòrums, tot i que no ho he vist personalment i per tant no sé el que se n'ha dit: Índex