Pintura.

Pintura avans capella de Santa Elena
2012


Capella de Santa Elena.

Capella de Santa Elena
1934
Capella de Santa Elena
2007
Capella de Santa Elena
2007
Capella de Santa Elena
2018


Pintures
2012
Pintures
2012
Pintures
2012


Sant Hipòlit.

Sant Hipòlit
2007
Sant Hipòlit
2007
Sant Hipòlit
2008


Pintura.

Pintura després de la capella de Santa Elena
2012


Capella de Sant Francesc.

Capella de Sant Francesc
1930
Capella de Sant Francesc
2007
Capella de Sant Francesc
2013
Capella de Sant Francesc
2014
Capella de Sant Francesc
2013
Capella de Sant Francesc
2014
Capella de Sant Francesc
2013
Capella de Sant Francesc
2013
La Epifania
2013
La matança dels Sants Innocents
2013


Sepulcre Nebot (1586).

Sepulcre Nebot
2013
Sepulcre Nebot
2013
Sepulcre Nebot
2013
Sepulcre Nebot
2013


Sepulcre de Cristóbal Robuster (1631).

Sepulcre de Cristóbal Robuster
2013


Capella de Santa Llúcia.

Capella de Santa Llúcia
1930
Capella de Santa Llúcia
2007
Capella de Santa Llúcia
2007
Capella de Santa Llúcia
2014
Relleu historic Sant Oleguer
2014


Pintures
2012
Pintures
2012


Pintura.

Pintura després de la capella de Santa Llúcia
2012


Capella de la Presentació.

Capella de la Presentació
2007
Capella de la Presentació
2013
Verge de Guadalupe
2007
Làpida i Verge
2013
Verge i Oval
2014
Cuadre
2013
Oval i Cuadre
2014


Sepulcre de Dalmacio de Montoliu.

Sepulcre de Dalmacio de Montoliu
2007
Sepulcre de Dalmacio de Montoliu
2011
Sepulcre de Dalmacio de Montoliu
2011


Pintura.

Pintura després de la capella de la Presentació
2012