Costat : Del Est (dreta) al Nort (esquerra) (Col. 1 a 18).

Costat : Del Est (dreta) al Nort (esquerra)
2007
Costat : Del Est (dreta) al Nort (esquerra)
2007
Costat : Del Est (dreta) al Nort (esquerra)
2007

Col. 1 (del est al nort).

Col. 1 (del est al nort)
2007
Col. 1 (del est al nort)
2007


Sepulcre de Felix de Quijano (1788).

Sepulcre de Felix de Quijano
2011
Sepulcre de Felix de Quijano
2011


Capella de Sant Ramon.

Capella de Sant Ramon
2007
Capella de Sant Ramon
2007
Capella de Sant Ramon
2007
Capella de Sant Ramon
2007
Capella de Sant Ramon
2007


Sepulcres de Joan Poblet i de Ramon Torrella Cascante (1983-1997).

Sepulcre de Joan Poblet
2007
Sepulcre de Ramon
Torrella Cascante
2007


Sepulcre canonge (1655).

Sepulcre canonge
2011
Sepulcre canonge
2011

Col. 3 (del est al nort).

Col. 3 (del est al nort)
2007


Capella de Santa Maria Magdalena.

Capella de Santa Maria Magdalena
2007
Capella de Santa Maria Magdalena
2007
Capella de Santa Maria Magdalena
2007
Capella de Santa Maria Magdalena
2007
Capella de Santa Maria Magdalena
2007


Joc del foc-fullet.

Joc del foc-fullet
2007
Joc del foc-fullet
2007


Sepulcre de Arnaldo Balle.

Sepulcre de Arnaldo Balle
2007
Sepulcre de Arnaldo Balle
2007
Sepulcre de Arnaldo Balle
2007