Col. 6 (del est al nort).

Col. 6 (del est al nort)
2007
Col. 6 (del est al nort)
2007

Col. 13 (del est al nort).

Col. 13 (del est al nort)
2007
Col. 13 (del est al nort)
2007
20072007

Col. 15 (del est al nort).

Col. 15 (del est al nort)
2007
Col. 15 (del est al nort)
2007

Col. 16 (del est al nort).

Col. 16 (del est al nort)
2007
Col. 16 (del est al nort)
2007

Col. 17 (del est al nort).

Col. 17 (del est al nort)
2007
Col. 17 (del est al nort)
2007
Col. 17 (del est al nort)
2011


Col. 18 (del est al nort).

Història passió de Crist
2007
Història passió de Crist
2007


Història d'Abraham i d'Isaac
2011
Història d'Abraham i d'Isaac
2011
Abraham convidant els tres àngels
2007
Abraham convidant els tres àngels
2007


El sacrifici d'Isaac
2007
La passió de Jesucrist
2007
Noé dormint la mona i els seus fills el tapen
2007


Porta a l'Antic Museu Diocesà.

Porta a l'antic museu
2007
Porta a la Exedra
2016


Cantonada Nort.

Cantonada Nort
2007