Contingut

Dora Cervelló Ceró

scervell@xtec.cat

Disseny gràfic

Joan Ramon Ferrús Terré
jferrus@xtec.cat

Execució

2CI 4rt trimestre

curs:2006-07

CEIP Enric Grau Fontseré
http://www.xtec.cat/ceipflix
ceipflix@xtec.cat

Flix