TAULA D'ITEMS D'AVALUACIÓ
 
1
2
3
4
TOTAL

Recollir informació

No recull cap informació relacionada amb el treball

Recull poca informació relacionada amb el treball

Recull força informació relacionada amb el treball

Recull tota informació relacionada amb el treball

 

Responsabilitats

No fa mai les seves feines

Poques vegades fa les seves feines

Normalment fa les seves feines

Sempre fa la feina

 

Escoltar

Sempre xerra: Mai escolta

No escolta gaire

Escolta, peró sovint xerra

Escolta i parla de manera adequada

 

Prendre decisions

Mai sap que ha de fer

Fa les coses perque si

Pensa abans de prendre una decisió

Considera sempre les seves decisions

 

Què hem après?