Pàgina Web del Poble de Pradell de la Teixeta

Català / Castellano

Menu:

El Poble

Municipi de la comarca del Priorat, al límit amb la comarca del Baix Camp, accidentat pels vessants occidentals de la serra de l’Argentera (779 m alt.), dita també serra de Pradell, que el coll de la Teixeta (camí natural entre les localitats del baix Priorat i del Baix Camp) separa, ja al sector més septentrional del terme, del puig Cerver (Alforja). El poble està situat a 463m d’altitud, és a la vall de Pradell. Avui dia encara hi passa la línia del ferrocarril de Saragossa a Barcelona, encara que com en molts altres llocs l’estació ja no s’utilitza i pocs trens s’hi aturen.

L’església parroquial està dedicada a Santa Maria Magdalena, patrona del poble.

Vista del Campanar L'església del Poble

La població sorgí a la fi del segle XII dins del territori del monestir d’Escornalbou (el prior atorgà carta de població el 1195 a Pere de Déu) i formà part de la baronia d’Escornalbou.

La superfície inculta és ocupada per pasturatges, garriga, bosc i roquerals. Al secà hom conrea vinya (200 ha del 1970, enfront les 700 ha del 1900), avellaners (386 ha), oliveres (34 ha), cereals (27 ha), ametllers (21 ha), i al regadiu, cereals (14 ha) i avellaners (3 ha).

Antigament al poble hi havia cooperativa agrícola, la qual disposava de molí d’oli. Actualment la societat ha anat de baixa i només queda un molí més modern, per triar les avellanes. Fa uns anys també hi havia una explotació d’una pedrera de guix, fins que es va deixar d’extreure guix per la seva poca rendibilitat.