Virtual exhibitions


 IX / X - 1998 BINOMIO ÁRBOL - HOMBRE EN LAS TIERRAS DEL EBRO

 V - 1999 IMATGES DE LES TERRES DE L'EBRE - SALÓ DELS SOCIS

 I - 2000 "25 ANYS DE CERÀMICA"

 IV / V - 2000 ELS ARTISTES DE L'INSTITUT J. BAU

 V / VI - 2000 ARTISTES DE LES TERRES DE L'EBRE - SALÓ DELS SOCIS

 I - 2002 OVNIS EN FAMÍLIA

 I /IV - 2008 EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA EN EL MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA DE VALENCIA

top

[beginning]  [blog]  [introduction]  [curriculum]  [kind of work]  [critical anthology]  [virtual exhibitions]  [links]