Temes teològics
que han anat sortint...

  


 
ENTRE DOS TRIOS (juliol 2022)
Bultmann, Robinson, Bonhoeffer
Marx, Nietzsche, Freud
Intercanvi epistolar amb Alfredo Fierro (II)
DÉU I CRIST, DISSOCIATS? (maig 2022)
Intercanvi epistolar amb Alfredo Fierro (I)
EL "TESTIMONIUM FLAVIANUM" (II) (gener 2022)
D'Orígenes a Eusebi
SOBRE "ENCARNACIÓ" i "SALVACIÓ" (gener 2022)
Carta a Xavier Melloni
I la seva resposta

ÉS JESÚS DE NATZARET
UN "OBJECTE" DELS HISTORIADORS?
(desembre 2021)
El Testimonium de Flavi Josep (I)
Primer capítol: Presentació dels suposats textos
¿ANAR A TOTS ELS POBLES? (abril 2021)
Extractat de La profession de foi du vicaire saboyard de Jean Jacques Rousseau
EN EN COR DE LA TERRA
EN EL SI DEL PARE
(abril 2021)
Són intercambiables?
A partir d'una lectura d'en Raimon Panikkar
UNA REVELACIÓ, ¿ÉS NECESSÀRIA? (març 2021)
Extractat de La profession de foi du vicaire saboyard de Jean Jacques Rousseau
Amb una carta adjunta a Ramiro Pàmpols
ELS MEUS DOS COMENTARIS A... (gener 2021)
Ya lo decía el gran Boff:
Jesús anunció el Evangelio y en su lugar vino la Iglesia

Comentant un article de la revista UTOPÍA
CITAR UNA FRASE
SENSE HAVER LLEGIT EL LLIBRE
(gener 2021)
La famosa frase d'Alfred Loisy en el seu llibre l'évangile et l'église

És una carta a José Luis Sicre
ELS MEUS "PUNTOS SOBRE LAS ÍES"
A UNES PÀGINES DE MARCEL LÉGAUT
(novembre 2020)
"Feu això en memòria meva"
PER QUÈ NESTORI TITL·LA D'"EGIPCI" A CIRIL? (novembre 2020)
De la teologia faraònica a la "cristologia de Ciril", recuperant textos de n'Eugen Drewermann.
EL NOM "CRISTIANS", EN EL SEU ORIGEN,
¿TÉ ALGUNA COSA A VEURE AMB JESÚS DE NATZARET?
(setembre 2020)
¿UNA CRÍTICA FRONTAL? (abril 2020)
A allò que s'entén religiosament per Déu
UN ALTRE CONTE PER "A INFANTS"? (abril 2020)
El pròleg de l'Arquebisbe
¿ENCARNACIÓ? JA ÉS HORA D'OBRIR ELS ULLS!! (març 2020)
Resumint un article de Georges Morel
publicat l'any 1981 a Lumière et vie
QUATRE ACTITUDS
DAVANT LA PREGUNTA PER DÉU
(febrer 2020)
Com parlar de Déu en els nostres dies?
"TERCIANDO" CON JUAN FERNANDO
SOBRE DIVERSOS TEMES
(gener 2020)
Jesús servit i mantingut per dones
"Volver a Jesús" ¿és una solució?
¿Va fer Jesús una "opció laical"?
¿Va morir Jesús per "anticlerical"?
VERITABLEMENT, PERÒ NO ÚNICAMENT (desembre 2019)
¿És Jesús de Natzaret la revelació
completa, definitiva, insuperable de Déu?.
¿UNA SALVACIÓ UNIVERSAL?
¿DE MOLTS?      ¿DE TOTS?
(novembre 2019)
A partir d'un sermó a la festa litúrgica de "Tots Sants"
DOS TEXTOS DE GEORGES MOREL
PER AFEGIR A LA MEVA CATEQUESI EUCARÍSTICA
(octubre 2019)
I. LA TEOFÀGIA
(MENJAR LA DIVINITAT)

Els rituals sacrificiales de Dionís

II. PERQUÈ SÓN
I SEGUEIXEN SENT PA I VI...
DE QUÈ VAN PARLAR,
AQUELLS 15 DIES,
PERE I PAU.
(juliol 2019)
Van parlar de la "institució de l'eucaristia"?
Coses que ja sabíem abans d'anar a dormir, però que convé recordar-les...
ÉS JESÚS UN HOME TAN DIFERENT? (maig 2019)
Un "sense pecat" ¿pot ser un "verdader home?"
Segueixo resumint a Georges Morel
COM HA ANAT VARIANT LA NOSTRA COMPRENSIÓ DE DÉU? (març 2019)
Una relectura d'Èxode 3
A partir d'un sermó en el III diumenger de quaresma
DE JESUÏTA DECLARAT APOFÀTIC
A JESUÏTA AGNÒSTIC
(febrer 2019)
Els meus comentaris a un escrit d'un company
UN DÉU ENCARNAT, ¿UNA IL·LUSIÓ? (desembre 2018)
Com les "primeres comunitats cristianes" van arribar a la idea d'un déu encarnat
Resseguint el pensament d'en Georges Morel
LAMIARRITA 2018 AMB JAVIER VITORIA (setembre 2018)

De "novetats" i de "contradiccions"

Com sortir del llenguatge cristològic dels concilis del segle IV-V i com evitar rituals prehistòrics.
¿UNA EUCARISTIA SACRIFICIAL? (febrer 2018)
Si no tens una teologa sacrificial
¿per què ens fas una eucaristia sacrificial?
Reflexions sobre una eucaristia celebrada al final d'una reunió de jesuïtes
LA TEOLOGIA, UN ANIMAL CAMALEÒNIC (gener 2018)
Déu, és "negre"? o és "verd"? o és una "feminista"?
Un fragment de n'Alfredo Fierro a Después de Cristo
¿MISTERI I/O MIRACLE?
O
¿NI MISTERI NI MIRACLE?
(desembre 2017)
Una "lectura teològica" davant del pessebre
És un sermó nadalenc
Quan la "no-existència" de Déu
comença a "sortir de l'armari".
(agost 2017)
El Proslogion d'Anselm de Canterbury
Un fragment d'Alfredo Fierro a Después de Cristo
Jesús de Natzaret, ¿l'únic redemptor universal? (juliol 2017)
Com un home, situat en unes coordenades històriques i greogràfiques molt precises, pot "salvar" a tota la humanitat?
Seguint el pensament de Georges Morel
LA porta o UNA porta? (maig 2017)
Meditació en "temps pasqual" davant de la portalada de la Parròquia de Bonavista
La "salvació" en un món pluralista
LECTURA PERSONAL DELS EVANGELIS (abril 2017)
Els meus "matisos" a un article d'en Gonzalo Haya
Ja sé que em repeteixo, i molt!, però és que els altres també es repeteixen, i molt!, i mai no acaben d'acceptar els meus punts de vista.
LES FONTS DE MERIBÀ / EL DIA DE MASSÀ (març 2017)
Les aigües de La Discussió / El día de La Temptació
Nova actualització -gràcies a SILENCIO, novel·la d'Endo Shusaku, pel·lícula de Scorsese- de la sempre actual narració d'Èxode 17
"JESUCRIST" NO EXISTEIX
EN EL TEXT ORIGINAL DEL NOU TESTAMENT
(febrer 2017)
Recuperar el sentit original de l'expressió "són uns messiànics"
Per què a Antioquia els van anomenar "messiànics"?
JESÚS DE NATZARET, ¿PUNT DE REFERÈNCIA? (novembre 2016)
Què ens pot dir un jueu del segle I als homes i dones del segle XXI?
Escrit a partir d'una reunió de Capellans Obrers dels Països Catalans
QUÈ HEM ASSIMILAT DEL "SINCER ENVERS DÉU"? (novembre 2016)
El llibre que John A.T. Robinson, bisbe de Woolwich, va escriure fa més de mig segle
Potser alguns dels que avui diuen que estem en un "canvi d'època" no el van llegir en el seu dia
LAMIARRITA 2016 (agost 2016)
Una eucaristia sense sang ni rituals de antropofàgia
Recuperant pregàries eucarístiques de la Didajé o Docrina dels Dotze Apòstols
EXISTIEN "CRISTOLOGIES" ABANS DE JESÚS? (maig 2016)
Les primeres reflexions que els seguidors de Jesús van fer no començaven des de zero
Què pensava Pau quan va escriure la Primera Carta als Tessalonicencs? Dels diversos "mesianismes" a les diverses "cristologies".
CLOENDA DE LA CATEQUESI SOBRE L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT (febrer 2016)
Unes reflexions a manera de conclusions
Clarificar la definició d'encarnació. Darrer capítol, però no final de trajecte
CATEQUESI SOBRE L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT (febrer 2016)
Les respostes a les preguntes inicials
És la primera part del darrer capítol d'aquesta catequesi
LES CONCLUSIONS D'UNA INVESTIGACIÓ (novembre 2015)
sobre la doctrina de l'encarnació
No parlem d'un fet (si va haver-hi o no "encarnació"), parlem de com va anar sorgint una "doctrina"
EL POEMA SOBRE LA PARAULA (novembre 2015)
Mai tan poques paraules "enredaren" tanta gent
Un altre capítol de la catequesi sobre l'error del Déu encarnat
¿SALVATS? SÍ. PERÒ ¿DE QUINA MANERA? (octubre 2015)
La interpretació sacrificial de la mort de Jesús, però en tenim d'altres...
Sermo in Dominica XXIX (18 octubre)
L'ABANS I EL DESPRÉS DE "I LA PARAULA ES VA FER CARN" (octubre 2015)
El pensament sobre la Paraula en els escrits neotestamentaris
De Jesús com "contingut de la paraula" a Jesús com "la Paraula encarnada"
EL SECRET MESSIÀNIC (setembre 2015)
Què pensar de les ordres de Jesús absurdes, inútils i sense sentit de l'evangeli de Marc?
Sermo in Dominica XXIV (13 setembre)
LAMIARRITA 2015 AMB PEPA TORRES (agost 2015)
Compartir reflexiones, crear puntos de encuentro
Les meves reflexions al llarg d'una setmana d'Exercicis
UN HOME VA MORIR PER TOTS (juliol 2015)
Quin sentit té avui dia?
Sermo in Dominica XII (21 juny)
EL REREFONS DE LA PARAULA ENCARNADA (juny 2015)
A LES ESCRIPTURES HEBREES
I A LA LITERATURA DEL JUDAISME-HEL·LENÍSTIC PRE-CRISTIÀ
¿En quina mesura els primers lectors del pròleg de Joan identificarien la Paraula amb una hipòstasi divina, amb un ésser intermediari entre Déu i els homes?
EL DUERO /DOURO I EL CRISTIANISME (maig 2015)
DE "LAS FUENTES DEL URBIÓN" FINS A OPORTO / PORTO
¿Què podem trobar en el cristianisme d'avui dia dels anys 30 i 40 del segle I?
TRES PREGUNTES A AURELIUS AUGUSTINUS HIPONENSIS (maig 2015)
El senyor bisbe d'Hipona
El que Sant Agustí, abans de llegir l'evangeli de Joan, ja havia llegit en els llibres dels platònics
I PER QUÈ HEM DE CREURE EN UN DÉU ENCARNAT? (abril 2015)
Si ni a les cartes de Pau, ni en el Document Q,
ni en els evangelis de Marc, Mateu i Lluc
existeix una creença en un "Déu encarnat".
Les conclusions que James Dunn presenta al final del seu capítol sobre la Saviesa de Déu
DE "MISSATGER DE LA SAVIESA" A "SAVIESA". (març 2015)
Del document Q a l'evangeli de Mt
Rastrejant els orígens i el desenvolupament de la "fabulació" de la doctrina de l'encarnació
JESÚS, COM "SAVIESA DE DÉU", A LES CARTES PAULINES (març 2015)
¿Era un ésser pre-existent, amb possibilitats d'encarnar-se?
Segueixo resumint pàgines d'en James D. G. Dunn
MÉS I MÉS SOBRE L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT: EL LLENGUATGE DE LA SAVIESA (febrer 2015)
Seguim rastrejant els orígens de la teoria de l'encarnació: com el lleguatge del judaisme pre-cristià fou utilitzat pels primers seguidors de Jesús
Comptem encara amb l'ajut d'en Roger Haight i d'en James D.G. Dunn
¿PER QUÈ NO VOLIEN PARLAR DE JESÚS DE NATZARET? (desembre 2014)
Els apologetes del segle II
Ampliació del tema, ja tractat fa un parell d'anys, sobre si ¿Van existir cristianismes sense Jesús de Natzaret?
MÉS SOBRE L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT: EL LLENGUATGE DE L'ESPERIT (novembre 2014)
Rastrejant els orígens de la teoria de l'encarnació
L'any 2010 ja vaig tractar de l'error del Déu encarnat, seguint a Roger Haight; ara ho faig amb l'ajut d'en James D.G. Dunn
EL MISTERI DE JESÚS...    EL MISTERI DE DÉU... EL MISTERI DE LA REALITAT (octubre 2014)
En diàleg (el tercer) amb Josep Manuel Mauri
El "Misteri de Déu" ¿no és una de tantes respostes al "Misteri de la Realitat"?
LES "DESHONESTIDADES" D'UN TEÒLEG "HONESTO" (setembre 2014)
Com parlar de Jesús d'una manera honesta
Algunes consideracions a partir del que vaig anar escoltant a Gonzalo Haya a Lamiarrita.
A DÉU I ALS SANTS LA LLUM ELÈCTRICA ELS FA MAL A LA VISTA (febrer 2014)
Cal passar de l'eucaristia d'Altamira a la de la làmpada incandescent
Reflexions a partir de la resposta que l'any 1913 va donar mossèn Agustí a l'agent comercial de la PEC (Productora Elèctrica de Catalunya)
LA DISPUTA ENTRE DOMINICS I JESUÏTES (setembre 2013)
¿Era sobre un problema real?
A partir d'una reflexió compartida durant una de les eucaristies de Lamiarrita 2013. ¿Ja has llegit la primera?
EL DÉU D'HOMER... EL DÉU DE JESÚS (setembre 2013)
Pot ser encara el nostre Déu?
A partir d'una reflexió compartida durant una de les eucaristies de Lamiarrita 2013.
CARTA A VÍCTOR CODINA (juny 2013)
Un escrit meu sobre la Teologia de l'Alliberament de 1987 encara porta cua...
Comentari a la pàgina 124 del nou llibre d'en Víctor Codina, Diario de un teólogo del posconcilio. Entre Europa y América Latina.
IMPOSAR LA NOSTRA MENTALITAT DELS SEGLES XX-XXI
ALS ESCRITS DELS SEGLES I i II, I, FINS I TOT, A JESÚS DE NATZARET
(febrer 2013)
Sobre el sentit expiatori de la mort de Jesús
Segon diàleg amb José Manuel Mauri a partir d'un article seu publicat a "Cuadernos de la Diápora"
ELS LÍMITS DE LA INVESTIGACIÓ HISTÒRICA MODERNA (octubre 2012)
En diàleg amb Josep Manuel Mauri
¿Què ens pot dir la investigació històrica moderna sobre la vida i la praxis concretes de Jesús de Nazaret
SALVATS, DE QUÈ? (abril 2012)
Una reflexió pasqual en forma de sermó
Començant a donar una eplicació a una de les meves ja antigues afirmacions: "que la història de salvació és un bon muntatge fílmic".
MISTAGOGS I CATEQUISTES (abril 2012)
Dos "rols" sempre necessaris en tot itinerari espiritual
És la meva participació en l'homenatge a Marià Corbí i constitueix un dels capítols de MÁS ALLÁ DEL TSUNAMI CULTURAL.
¿VAN EXISTIR "CRISTIANISMES" SENSE JESÚS DE NATZARET? (març 2012)
Una relectura dels apologetes acompanyats per Earl Doherty
Marc Minuci Fèlix -segons Lactanci(245?-325?) un dels tres grans defensors del cristianisme- ens presenta en l'Octavius una defensa dels cristians que ens pot deixar una mica bocabadats.
COM SALVAR L'ESGLÉSIA DEL "FORA DE L'ESGLÉSIA NO HI HA SALVACIÓ"? (gener 2012)
L'intent d'en Bernard Sesboüe
El que el jesuïta francès Bernard Sesboüe ha fet amb una fórmula conciliar del segle XVI, d'altres ho poden fer amb altres fórmules conciliars de segles anteriors. A la recerca d'un nou "consens" que substitueixi a l'aconseguit a Nicea (segle IV) i Calcedònia (segle V).
DEMANAR A DÉU, TÉ SENTIT? (novembre 2011)
Carta a Andrés Torres Queiruga
Intentant millorar les nostres formulacions litúrgiques d'acord al que actualment anem creient
L'AMISTAT AMB DÉU, ÉS POSSIBLE? (octubre 2011)
Una pregunta antiga encara actual
Reprenent una tema ja tractat a partir d'una lectura d'un llibre sobre santa Teresa de Jesús
NO CALIA ESPERAR A CONSTANTÍ (juny 2011)
El missatge de Jesús ja fou "traït" en els escrits del Nou Testament
En diàleg amb José M. Vigil sobre alguns aspectes (no tots) del capítol 11 (Aspectos eclesiológicos del pluralismo religioso) del seu llibre teología del pluralismo religioso, publicat per Ediciones El Almendro.
LA TRINITAT CRISTIANA (febrer 2011)
Misteri o ignorància? O una simple "doctrina"?
Ja fa anys invitava a fer-nos aquesta pregunta i donava un principi de resposta amb textos de Raimon Panikkar i Eugen Drewermann. Ara ens ajuda la lectura de Jesus, symbol of God d'en Roger Haight.
LA IMPOSSIBLE "AUTOCORRECCIÓ" D'EN JOSÉ ANTONIO PAGOLA (gener 2011)
Comentaris a un paràgraf d'en Pagola: ¿És el més urgent avui dia "centrarnos con más verdad y más fidelidad en la persona de Jesucristo y en su proyecto del Reino de Dios"? ¿És possible?
"VERITABLEMENT", PERÒ NO "ÚNICAMENT" (octubre 2010)
Un resum d'un capítol (La unicitat de Jesús) d'un llibre (Jesús i els altres noms) d'en Paul Knitter. (La publicació d'aquest resum no significa el meu acord total amb l'exposició de l'autor)
EL DÉU D'ANTÍGONA... EL DÉU DE JESÚS... (agost 2010)
Ja fa temps que vaig dient que el Déu de Jesús ja no pot ser el nostre Déu. Agraeixo a Joxe Arregui les reflexions que ens va proposar en els Exercicis de Lamiarrita 2010
CONSCIÈNCIA I ÈTICA. EL COMPROMÍS ÈTIC DE JESÚS (agost 2010)
La meva ponència a les IV Jornades d'Estiu 2010 d'Església Plural
CARTA A DOMINGO MELERO (març 2010)
A propòsit de Juan Antonio Pagola i d'Alfred Loisy
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/pagola_mingo_sp.htm
En el centenari d'Alfred Loisy
EL TERRENY DE L'HISTORIADOR / EL TERRENY DEL BISBE (març 2010)
¿Un "problema" de principis del segle passat?
A propòsit de l'aproximació històrica d'en Juan Antonio Pagola. Una relectura de textos de l'abbé Alfred Loisy. Veure també CARTA A DOMINGO MELERO
L'ERROR DEL DÉU ENCARNAT (febrer 2010)
Confondre una "personificació" amb una "hipòstasi"
L'error que va possibilitar la teoria de l'encarnació. Resum d'unes pàgines del llibre Jesus, symbol of God d'en Roger Haight
LA METÀFORA DEL DÉU ENCARNAT (maig 2009)
14 tesis (extretes) d'en John Hick
Cada cop són més els creients en Crist que treballen a la recerca d'un nou "consens" que substitueixi a l'assolit en els concilis de Nicea (325) i Calcedònia (451). Faig aquí l'aportació del meu granet de sal.
MISTERI I MIRACLE DE NADAL (gener 2009)
Un text (ja superat?) d'en Karl Barth
Una lectura apropiada per a aquests dies nadalencs seguida d'un diàleg amb Xavier Melloni sobre Teologia del pluralisme religiós
LA "NOVETAT" DE LAMIARRITA 2008 (setembre 2008)
Un diàleg inter-religiós pot ajudar-nos a creuar la frontera religiosa i fer camí envers una interpretació no-religiosa dels conceptes bíblics
APRENDRE DE L'ENCARNACIÓ (abril 2006)
Quines conseqüències es poden treure de l'encarnació si aquesta no es va donar "realísticament"?
Quina relació pot haver-hi entre el "misteri de l'encarnació" i l'opció pels pobres? O amb un coneixement més profund de Déu?
ESCATOLOGÍA... ESCATOLÓGICO... APOCALÍPTICO (gener 2006)
Una "confusió terminològica"
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/escatologia_sp.htm
Amb l'ajut de Marcus J. Borg, N. Thomas Wright, John Dominic Crossan, John P. Meier
IMMERGITS EN AFIRMACIONS... (agost 2005)
Una reflexió personal quan els Exercicis de Lamiarrita s'anaven acabant...
COM POT DONAR-NOS AQUEST LA SEVA CARN PER A MENJAR (juny 2005)
L'Eucaristia, un ritual de l'Edad de Pedra? Un sermó a la festa del Corpus Christi
TEXTOS DE KARL RAHNER: EXPERIÈNCIES D'UN TEÒLEG (desembre 2004)
Les nostres afirmacions sobre Déu
Quin és el cor del missatge cristià?
Experiències evocades per en Karl Rahner en l'homenatge que l'Acadèmia Catòlica de Frobourg li reté el 12 de febrer de 1984 en ocasió del seu 80 aniversari
¿QUELCOM HISTÒRIC A LA RESURRECCIÓ DE JESÚS? (setembre 2004)
Una reflexió a partir del llenguatge de la "resurrecció" en l'antic món mediterrani
CARTA A OTRO... QUE SE VA (agosto 2004)
Escrita el 1987 i dirigida a Rafa Yuste, un jesuïta d'Andalusia del grup de Missió Obrera, un altre que decidia anar-se'n a Amèrica Llatina.
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/carta_ct.htm
Aquesta carta va originar un certo debat en el nostre grup: alguns van creure que quedava massa qüestiona la Teologia de l'Alliberament
MONAQUISME I EVANGELI, ¿SÓN DUES DINÀMIQUES COMPATIBLES? (febrer 2003)
Abans de Jesús ja hi havia un monacat, amb la seva dinàmica i els seus valors. El monacat cristià ¿ha perdut valors propis del "moviment de Jesús"?
És un sermó a la celebració dels 50 anys de vida consagrada en un Institut secular
DÉU I LA GUERRA (novembre 2001)
¿Podrem algun dia els homes prescindir d'aquest Déu Sebaoht, Déu dels Exèrcits?
Amb motiu de l'atac aeri sobre alguns edificis de Nova York i Washington, els homes -uns i altres- han tornat a parlar de Déu.
JA ÉS CORPUS!! (juny 2001)
Dos textos "eucarístics" per meditar a la processó. Un és d'en Drewermann; l'altre és meu, inspirat en Gustavo Gutiérrez (Dios o el oro en las Indias)
HÁBLAME DE DIOS! (gener 2001)
I la segona, per explicar-li que jo era un teòleg apofàtic
EMPACHO DE TEOLOGÍA (desembre 2000)
La meva primera carta a qui em deia que jo estava "empachado de teología"
DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DOMINUS IESUS D'EN JOSEPH RATZINGER (Setembre 2000)
Per a tots aquells que mirem la part "positiva" de la vida, aquest document ens pot donar una gran joia
A l'anar assenyalant els "errors" ens va indicant que ja estàvem en el bon camí
"TRAMPES EN EL DIÀLEG INTER-RELIGIÓS? (Juny 2000)
Comentaris a Els cecs i l'elefant d'en Xavier Melloni
Un escrit d'en Xavier Melloni, publicat a Quaderns Cristianisme i Justícia", em donava ocasió per a fer algunes reflexions que van adoptar l'estil epistolar
REGNE I ESGLÉSIA (novembre 1999)
Sobre la famosa frase del abbéAlfred Loisy: Jesús anuncià el Regne i va venir l'Església
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/loisy_ct.htm
Molts pocs l'han entesa
LES 12 TESIS DEL BISBE SPONG (juny 1999)
No son tantes com les de Martí Luter, però són molt més radicals
John Shelby Spong, bisbe episcopalià de Newark (EE.UU.) proclama una nova Reforma de l'Església.
SORTIR D'UN SILENCI. (maig 1999)
Una catequesi pasqual
Els antics mites de mort-ressurrecció, reelaborats en la teoria cristiana de la mort-resurrecció de Jesús de Natzaret, continuen mantenint la seva vigència simbòlica avui dia.
AMB EL PRETEXT D'UNA ENQUESTA (maig 1998)
Així va començar la meva web i, malgrat els anys que ja han passat, encara em puc reconèixer a les pàgines d'aquest quadernet
A finals de 1997 amb motiu d'una enquesta preparatòria d'una reunió de jesuites (del grup anomenat fins ara Missió Obrera) vaig reunir en un quadernet trossos de correspondència meva.

 


  En construcció

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 novembre 2008
Actualitzat: juliol 2022
Per dir la teva Pàgina principal de la web


Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)