Els Segadors        (Himne Catalunya).
L'Emigrant        (Tradicional).
El Cant dels Ocells        (Tradicional).
La Santa Espina        (Sardana).
El Meu Avi        (Habanera).