Supervivents de la LLeva del Biberó (25 Juliol).

Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019
Lleva Biberó
2019


Una pedra amb una inscripció hebreu (9 Septembre).

Pedra amb inscripció
2019