Arc de Berà (21 Gener).

Arc de Berà
2003


Casa Castellarnau (14 Març).

Casa Castellarnau
2003

Ruta arqueològica de la Part Baixa (21 Març).

Fòrum de la Colònia.
Teatre Romà.
Termes Sant Miquel.
Fàbrica de Chartreuse.
Exedra, un magatzem i part d'un nimfeu.
Font dels LLeons.
Cripta de la Casa del Mar.
Necròpolis Paleocristiana.
Basílica Paleocristiana.


Projecte façana marítima (22 i 23 Març).

Projecte façana marítima
2003
Projecte façana marítima
2003


Projecte façana marítima
2003
Projecte façana marítima
2003
Projecte façana marítima
2003
Projecte façana marítima
2003
Projecte façana marítima
2003
Projecte façana marítima
2003