Apostols i Profetes.

Simeó, Habacuc, Jeremies, Sant Joan Bta.,
Sant Maties,Sant Mateu, Sant Joan,
Sant Felip, Sant Jaume i Sant Pau
2007
Simeó i Habacuc
2012
Jeremies i Sant Joan Bta.
2012


Sant Maties i Sant Mateu
2012
Sant Joan i Sant Felip
2012
Sant Jaume i Sant Pau
2012


Sant Pere, Sant Andreu, Sant Tomàs,
Sant Bartomeu, Sant Simó,Sant Judes Tadeu,
David, Moissès, Issa´es i Zacaries
2007
Sant Pere i Sant Andreu
2012
Sant Tomàs i Sant Bartomeu
2012


Sant Simó i Sant Judes Tadeu
2012
David, Moissès, Issa´es, Zacaries i Daniel
2007


David i Moissès
2012
Issa´es i Zacaries
2012
Zacaries i Daniel
2012


Trucadors porta principal.

Trucadors porta principal
2007
Trucadors porta principal
2007


Porta lateral esquerra.

Porta lateral esquerra
2007
Porta lateral esquerra
2007
Uns camells, l'adoració dels reis, la Verge
i l'infant, Sant Josep, l'Anunciació a Maria i un àngel
anuncia als pastors
2007


Porta lateral dreta.

Porta lateral dreta
2007
Porta lateral dreta
2007
Passatges de la vida de Jesús, escena de Zaqueo
i l'entrada a Jerusalem
2007
Els tres reis adorant l'infant Jesús
en brašos de la Verge Maria
2007
Sant Josep amb la gaiata i els restans
personatges són els apostols
2007