D. Estanislao Figueres i Moragas (11 de febrer de 1873 a 11 de juny de 1873).

Estanislao Figueres
1873
Moneda

Francisco Pi i Margall (11 de juny a 18 de juliol 1873).

Francisco Pi i Margall
1873

Nicolás Salmerón Alonso (18 de juliol a 7 de setembre de 1873).

Nicolás Salmerón
1873Emilio Castelar i Ripoll (7 de setembre de 1873 a 3 de gener de 1874).

Emilio Castelar i Ripoll
1873


General Batet (Tarragona,1872-Burgos,1937).

General Batet
1910


Dissolució del Congrés de la primera República en 1874.

Dissolució del Congrés
1874